Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO z wizytą w Polsce

16 zdjęć w galerii
Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego WP z dwudniową wizytą w naszym kraju przebywał marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach.
Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO jest najwyższym rangą oficerem w Sojuszu, doradcą wojskowym Sekretarza Generalnego i Rady Północnoatlantyckiej.

Spotkanie marszałka lotnictwa Sir Stuarta Peacha i generała Rajmunda T. Andrzejczaka odbyło się 6 maja w Centrum Operacji Lądowych - Dowództwie Komponentu Lądowego (COL-DKL) w Krakowie.

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. wspólne działania NATO związane ze strategią odstraszania i obrony. Podczas spotkania z przewodniczącym Komitetu Wojskowego NATO szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy, procesie wycofania sił NATO z Afganistanu, podnoszeniu własnych zdolności i wzmacnianiu odporności na kryzysy wywołane poza granicami Sojuszu.

Po zakończeniu rozmów bilateralnych marszałek Peach zwiedził salę tradycji oraz wpisał się do Księgi Pamiątkowej COL-DKL.
 
W drugim dniu wizyty przewodniczący KW NATO spotkał się z podchorążymi 4 i 5 roku Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, dla których wygłosił wykład na temat przywództwa oraz możliwości i kierunków rozwoju zawodowego oficerów.
Wspólnie z szefem Sztabu Generalnego WP odpowiadał na pytania słuchaczy wojskowej uczelni.

Marszałek Peach zwiedził też sale wykładowe i wyposażenie naukowe AWL.

***

Marszałek lotnictwa Sir Stuart Peach pełni funkcję przewodniczącego KW NATO od czerwca 2018 roku. Zastąpił na tym stanowisku czeskiego generała Petra Pavla. Trzyletnia kadencja Stuarta Peacha kończy się w połowie bieżącego roku. Jego następcą został wybrany holenderski admirał Rob Bauer.

Komitet Wojskowy, który tworzą szefowie obrony państw członkowskich, jest najwyższym organem wojskowym Sojuszu, pełni funkcję doradczą w kwestiach wojskowych dla Rady Północnoatlantyckiej, najwyższej władzy politycznej NATO. Współpracuje z dowódcami strategicznymi Sojuszu przy opracowaniu planów i formułowaniu zaleceń wojskowych do dyskusji władzom politycznym.

Przewodniczący KW NATO wytycza kierunki i określa tematykę prac kierowanego przez siebie Komitetu.

Formalne spotkania szefów obrony odbywają się trzy razy w roku, w tym dwa razy w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli i raz w wybranym mieście państwa członkowskiego.

W 2018 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jesienna sesja KW NATO odbyła się w Warszawie.