None

Uroczystość w Sztabie Generalnym WP

41 zdjęć w galerii
W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Flagi RP oraz Święta Narodowego 3 Maja.
W obecności generała Rajmunda T. Andrzejczaka oraz kierownictwa, żołnierzy i pracowników sztabu podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystej zbiórki wyróżniający się żołnierze i pracownicy SG WP uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i medalami resortowymi.

Generał Andrzejczak wręczył też odznaki honorowe oraz listy gratulacyjne.

W podziękowaniu za nienaganną służbę nadał kilkunastu żołnierzom prawo do noszenia pamiątkowego Pierścienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP generał Rajmund Andrzejczak uhonorował kończącego zawodową służbę wojskową st. chor. sztab. Sławomira Nastarowicza, który służył na stanowisku starszego podoficera Sztabu Generalnego WP.

„Te wyróżnienia, które dziś zostały wręczone są wyrazem szacunku i uznania dla tego wszystkiego, co Państwo na co dzień robicie” – powiedział generał Andrzejczak.

Nawiązując do Dnia Flagi RP szef SG WP podkreślił rolę i znaczenie symboliki narodowej dla każdego żołnierza Wojska Polskiego.

„Święto flagi jest dla nas żołnierzy świętem specjalnym, szczególnym” – podkreślił.

Generał zauważył, że wszyscy, którzy czują się Polakami, przywiązują do naszych biało-czerwonych barw ogromną wagę. Zaznaczył też, że symbolika, znaki, sztandary są szczególnie ważne dla żołnierzy.

Odnosząc się do wydarzeń sprzed 230 lat podkreślił, że to wszystko, co w tych niezwykłych czasach na przełomie XVII i XVIII wieku się działo, było troską naszych przywódców, nie tylko cywilnych, ale i wojskowych.

Na zakończenie swojego wystąpienia szef Sztabu Generalnego WP pogratulował wyróżnionym żołnierzom i pracownikom, a wszystkim złożył życzenia z okazji świąt 2 i 3 Maja.

***
230 lat temu na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja - ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
Tekst Konstytucji nie był obszerny – liczył 11 stron. Dokument ten jest na co dzień przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą - po konstytucji Stanów Zjednoczonych - spisaną ustawą zasadniczą na świecie.