None

Biało-czerwone barwy narodowe

12 zdjęć w galerii
W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Sztabie Generalnym WP, w obecności generała Rajmunda T. Andrzejczaka uroczyście podniesiono na maszt flagę państwową.
Na zaproszenie Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wraz z dowódcami Rodzajów Sił Zbrojnych, uczestniczył także w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Flaga została podniesiona na 35 masztach ustawionych w kontur Polski.
***

Dzień Flagi, obchodzony w Polsce 2 maja, to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Święto to ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest, obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego, najważniejszym symbolem naszego państwa.

Składa się z dwóch równych, poziomych pasów – białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie, drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Same barwy – biel i czerwień już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Biało-czerwone barwy pochodzą z herbu o nazwie Orzeł Biały, który funkcjonuje od 1295 roku. To jest biel orła i czerwień tarczy herbowej.

Kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na budynkach urzędów i instytucji państwowych, na wojskowych statkach powietrznych i okrętach Marynarki Wojennej, w ambasadach i przedstawicielstwach Polski za granicą, w miejscach pełnienia służby przez polskich żołnierzy poza granicami państwa.

Coraz częściej biało-czerwoną flagę można zobaczyć na prywatnych posesjach i domach, co jest wyrazem dumy z własnego kraju i przywiązania do jego symboli narodowych.