Rozwijanie współpracy polsko-litewskiej

12 zdjęć w galerii
Szef Obrony Republiki Litewskiej gen. broni Valdemaras Rupšys gościł z roboczą wizytą w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W składzie litewskiej delegacji był także dowódca Wojsk Lądowych Litwy gen. bryg. Raimundas Vaikšnoras.
Rozmowom dwustronnym na temat sytuacji bezpieczeństwa w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także współdziałania w ramach przyszłych ćwiczeń, szkoleń i treningów, przewodniczył generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP.

Podczas spotkania poruszona została także tematyka wspólnych grup roboczych w obszarze planowania defensywnego, obrony powietrznej oraz budowania morskiej świadomości sytuacyjnej.

Wizyta delegacji litewskiej była także okazją do wyróżnienia pułkownika Gytisa Kazokasa attaché obrony Litwy w Polsce. W imieniu Ministra Obrony Narodowej, za szczególne zasługi w obszarze współpracy obronnej generał R. Andrzejczak wyróżnił oficera Złotym Medalem Wojska Polskiego.

Dotychczas w ramach współpracy polsko-litewskiej na poziomie szefów sztabów, w lutym 2020 roku generał Rajmund Andrzejczak przebywał w dowództwie litewskiej Brygady „Żelazny Wilk”, jednostki afiliowanej do Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. W tym samym roku w marcu, podczas wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim gen. broni Valdemaras Rupšys odwiedził 15 Brygadę Zmechanizowaną, gdzie zapoznał się z planami szkoleniowymi jednostki oraz jej zadaniami.

Bliskie relacje wojskowe Polski i Litwy to dowód silnej współpracy regionalnej, która przyczynia się do budowania świadomości operacyjnej, potencjału bojowego na wschodniej flance NATO oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

W spotkaniu w Warszawie uczestniczył także gen. broni Tadeusz Mikutel I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, a także gen. broni Tomasz Piotrowski Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

--
Więcej informacji na temat współpracy polsko-litewskiej:
  1. Wzmacniamy polsko-litewską współpracę wojskową
  2. Realny wymiar polsko-litewskiej współpracy wojskowej
  3. Szefowie sztabów Polski i Litwy na poligonie w Bemowie Piskim