Katastrofa pod Smoleńskiem - PAMIĘTAMY

12 zdjęć w galerii
W 11. rocznicę tragedii generał Rajmund T. Andrzejczak, wraz z dowódcami WP, wziął udział w uroczystościach złożenia wieńców i zapalenia zniczy przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej, znajdującymi się w kompleksie MON przy ul. Klonowej.
Wieńce złożył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W Sztabie Generalnym Wojska Polskiego uczczono pamięć tragicznie zmarłego śp. generała Franciszka Gągora. 

W imieniu ministra obrony narodowej generał Rajmund T. Andrzejczak złożył wieniec i zapalił znicz przed tablicą upamiętniającą byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, znajdującą się na terenie sztabu.

Tablica poświęcona pamięci generała Gągora została ufundowana przez byłych i obecnie służących żołnierzy i pracowników SG WP, przy wsparciu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz organizacji kombatanckich. Została odsłonięta 25 października 2011 roku, w 93. rocznicę ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał Rajmund T. Andrzejczak odwiedził też grób śp. generała Franciszka Gągora, znajdujący się na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.  

Jak co roku, 10 kwietnia, w całej Polsce wspominamy tych, którzy w 2010 roku zginęli tragicznie w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wśród nich byli dowódcy Sił Zbrojnych RP, duszpasterze wojskowi oraz załoga samolotu Sił Powietrznych RP.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie pochowani zostali: generał Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego WP, generał pil. Andrzej Błasik - dowódca Sił Powietrznych RP, generał dywizji Kazimierz Gilarski - dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński - lekarz Prezydenta RP, z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego oraz ppłk Robert Grzywna i ppor. Andrzej Michalak z załogi samolotu Tu-154M.

W Krakowie, na Cmentarzu Salwatorskim pochowano generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, a na Cmentarzu Rakowickim generała broni Włodzimierza Potasińskiego, dowódcę Wojsk Specjalnych.

Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Tadeusz Buk spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Spale, zaś dowódca Marynarki Wojennej RP admirał floty Andrzej Karweta w Baninie (pow. kartuski).

Biskup Polowy WP generał broni Tadeusz Płoski i ks. płk Jan Osiński pochowani zostali w Katedrze Polowej WP w Warszawie.

Prawosławny Ordynariusz WP generał dywizji Miron Chodakowski spoczywa na terenie monasteru w Supraślu, a Ewangelicki Biskup Wojskowy  generał bryg. Adam Pilch na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.

Mjr Arkadiusz Protasiuk, członek załogi Tu-154M został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w m. Szczęsne k. Grodziska Mazowieckiego, a kpt. Artur Ziętek, również członek załogi samolotu - na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu.

Żołnierze Wojska Polskiego w tym dniu odwiedzają groby swoich przełożonych i kolegów oddając Im hołd i składając dowody pamięci.

***

Generał Franciszek Gągor urodził się w 1951 roku w Koniuszowej k/Nowego Sącza na Podhalu. W 1973 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Był również absolwentem (1983 r.) Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1988 r. doktoryzował się z nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2001 roku gen. Gągor ukończył studia w Akademii Obrony NATO w Rzymie, a rok później z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne na Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA).

W latach 1973-1978 zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe w 2. Pułku Czołgów 10 Dywizji Pancernej w Opolu. W tym czasie był też oficerem operacyjnym w misjach UNEF i UNDOF. W latach 1978-1988 służył jako starszy wykładowca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. W tym okresie brał również czynny udział w misji ONZ UNDOF (1980/1981, 1985/1986). W latach 1988-1990 gen. Gagor pełnił obowiązki zastępcy szefa Logistyki w Kwaterze Głównej w misji UNDOF.

W roku 1988 rozpoczął służbę w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego, a następnie w Zarządzie Wojskowych Spraw Zagranicznych SG WP. Jako szef Oddziału Operacji Pokojowych był bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, nadzór i koordynację działań polskich jednostek wypełniających zadania poza granicami kraju. W 1991 r. był zastępcą dowódcy PKW w operacji ,,Pustynna Burza”, a w latach 1991-1992 zastępcą dowódcy sektora misji UNIKOM.

W roku 1994 został dyrektorem Biura Kontroli Zbrojeń i Misji Międzynarodowych. W latach 1996-1999 pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. Reprezentował resort obrony narodowej w międzynarodowych rokowaniach dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i środków budowy zaufania oraz był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynację działań SZ RP w Programie PfP oraz PARP. Jednocześnie był jednym z głównych przedstawicieli zespołu przygotowującego polską akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego, odpowiedzialnym m. in. za udział Polski w procesie planowania obronnego NATO.

W 1997 roku został awansowany do stopnia gen. brygady, a w 1999 r. objął obowiązki szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego SG WP, które sprawował do roku 2003. 

W latach 2003-2006 gen. Gągor poszerzał swoje doświadczenie międzynarodowe pełniąc najwyższe stanowiska dowódcze w operacjach pokojowych ONZ oraz instytucjach NATO i UE.

27 lutego 2006 roku został awansowany przez Prezydenta RP do stopnia generała broni i powołany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP. 3 maja 2006 roku został awansowany przez Prezydenta RP do stopnia generała. Trzy lata później Prezydent RP ponownie wyznaczył generała Gągora na najwyższe stanowisko w Wojsku Polskim.

Za wzorową służbę uhonorowany został m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi i wieloma odznaczeniami innych państw, m.in. amerykańską Legią Zasługi czy francuską Legią Honorową.

Zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.