None

Przekazanie obowiązków w Inspektoracie Wsparcia SZ

16 zdjęć w galerii
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Generał Rajmund T. Andrzejczak osobiście podziękował gen. dyw. Dariuszowi Ryczkowskiemu za zaangażowanie oraz wysoki poziom realizacji zadań w czasie kierowania instytucją.

„Nie mam wątpliwości, że w siłach zbrojnych nic nie wydarzy się bez Inspektoratu Wsparcia. Każda czynność finansowa, planistyczna, infrastrukturalna musi być wcześniej przeanalizowana, zaplanowana i wykonana na czas, angażując ogromny potencjał ludzi (..). Ja jako szef sztabu, również jako żołnierz, który widzi całą mechanikę sił zbrojnych, doskonale sobie zdaję sprawę, że bez Inspektoratu Wsparcia SZ nie odbyłoby się nic” - podkreślił generał Andrzejczak.

Szef Sztabu Generalnego WP podziękował również kadrze kierowniczej, żołnierzom i pracownikom za zaangażowanie w działania związane z pandemią wirusa SarsCov2. Podkreślił także wzorowe wykonywanie zadań związanych ze zmianami dyslokacyjnymi jednostek i obecnością sił sojuszniczych na terenie Polski.
„ Nie odbyłoby się to gdyby nie styl dowodzenia, zaangażowanie i pasja generała Ryczkowskiego” - powiedział generał Andrzejczak.

Podczas uroczystości, która odbyła się 1 kwietnia dotychczasowy szef  Inspektoratu Wsparcia przekazał swoje obowiązki płk. Arturowi Kępczyńskiemu.
Generał dywizji Dariusz Ryczkowski podziękował żołnierzom i pracownikom cywilnym za dwa lata wspólnej, intensywnej pracy i służby w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.

***

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest instytucją bezpośrednio podporządkowaną szefowi Sztabu Generalnego WP. Do jego zadań należy m.in. organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych w kraju oraz użytych lub przebywających poza granicami państwa.
 
***
Generał dywizji Dariusz Ryczkowski jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej z roku 1995 (magister inżynier budownictwa lądowego) oraz studiów podyplomowych, które ukończył w Wojskowej Akademii Technicznej w 2000 roku na kierunku modernizacja i odbudowa lotnisk. W 2017 roku odbył podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Sztuki Wojennej.

Służbę wojskową rozpoczął w 16. batalionie budowy lotnisk w Jarocinie. W latach 2001-2010 realizował zadania związane z infrastrukturą wojskową w jednostkach Sił Powietrznych.

 W latach 2010-2012 służył w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, gdzie kierował m.in. Oddziałem Infrastruktury. Od listopada 2012 roku do czerwca 2019 roku był dyrektorem Departamentu Infrastruktury MON.

Od 1 lipca 2019 roku do 31 marca 2021 kierował Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych.

Nominację na stopień generała dywizji otrzymał 12 listopada 2019 roku.