None

Wojsko Polskie kontynuuje szczepienia żołnierzy

4 zdjęć w galerii
W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się szczepienie żołnierzy przeciw Covid-19.
Dziś, 31 marca, w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zaszczepiony został szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak oraz dowódcy rodzajów sił zbrojnych.
Proces szczepienia żołnierzy rozpoczął się 25 marca. Szczepieni są żołnierzy ze wszystkich jednostek na terenie całego kraju oraz w polskich kontyngentach wojskowych.
W akcję prowadzenia szczepień zaangażowany jest wojskowy personel medyczny oraz placówki wojskowej służby zdrowia.

***
Szczepienia przeciwko Covid-19 są obecnie najskuteczniejszą formą przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zakażenia koronawirusem i najskuteczniejszym narzędziem opanowania obecnie panującej pandemii.
Wojsko Polskie posiada właściwe kompetencje oraz zaplecze medyczne do samodzielnego przeprowadzenia szczepień żołnierzy, a także przedstawicieli innych służb mundurowych.