None

Betlejemskie Światło Pokoju w Sztabie Generalnym

4 zdjęć w galerii
„Światło służby” to tegoroczne hasło przewodnie międzynarodowej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju.

Dziś naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego oraz członkini Głównej Kwatery ZHP przekazały je do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja skautów i harcerzy, polegająca na przekazywaniu przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Jego idea narodziła się w Linz, w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej - miejsca narodzin Chrystusa. Akcja nosiła wówczas nazwę „Światło w ciemności”.

Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Betlejem. Od tego czasu, co roku trafia ono do Wiednia, a harcerze z różnych krajów roznoszą je po Europie.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej, poza granice naszego kraju - na wschód do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód - do Niemiec, na północ - do Szwecji, a także wewnątrz naszej Ojczyzny – do instytucji, urzędów i organizacji oraz indywidualnie do mieszkańców Polski.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.