None

Żołnierze ozdrowieńcy oddają osocze chorym na COVID-19

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują o oddawanie osocza przez osoby, które wyzdrowiały po chorobie COVID-19. Do akcji krwiodawstwa włączyli się żołnierze ozdrowieńcy ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także instytucji MON i jednostek wojskowych na terenie całego kraju.
Ratunkiem dla ciężko chorych na COVID-19 jest terapia osoczem od osób, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo.

Dostępne wyniki badań wskazują, że przetaczanie osocza ozdrowieńców jest skuteczne i może wspomóc leczenie pacjentów chorych na COVID-19. Terapia skraca występowanie intensywnych objawów choroby, łagodzi jej przebieg i czas chorowania pacjentów, a także obniża śmiertelność.

W Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osocze oddaje coraz więcej ozdrowieńców, ale z powodu wzrostu zachorowań na COVID-19, rośnie również zapotrzebowanie na ten lek, którego inaczej nie da się pozyskać.

Jeden dawca może jednorazowo być źródłem leku dla trzech pacjentów. Dlatego tak ważne jest, aby osoby po przebytej chorobie oddawały krew, w ten sposób ratując zdrowie i życie innych.

***
Osoby, które wyzdrowiały lub przeszły zakażenie bezobjawowo i chcą oddać osocze, powinny zadzwonić do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby umówić się na wizytę.

Osocze mogą oddać osoby w wieku 18 – 65 lat po zakażeniu SARS-CoV-2, po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Pobieranie osocza nie jest zabiegiem bolesnym, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Pobierane jest metodą plazmaferezy, podczas której krew rozdziela się (w specjalnym urządzeniu - separatorze) na osocze oraz pozostałe składniki, przetaczane z powrotem do tej samej żyły dawcy.

Jednorazowo pobierane jest od dawcy 600 ml osocza. Zgodnie z obowiązującą procedurą osocze od ozdrowieńców można pobrać 3 razy w odstępie tygodniowym. Jeżeli dawca nadal ma wystarczające miano przeciwciał, kolejne donacje może oddawać w odstępach dwutygodniowych.