Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2020 r.

W tym ważnym dla kolejnych pokoleń dniu nasze myśli i słowa kierujemy ku żołnierzom, legionistom i ochotnikom, którzy poświęcili wiele aby móc cieszyć się niepodległą, wolną i suwerenną Polską.
Po 123 latach niewoli, podziałów i okupacji znowu mogliśmy tworzyć podstawy państwowości. Zaczęliśmy także budowę struktur sił zbrojnych. 

Już w październiku 1918 roku ustanowiono urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który stał się głównym organem planowania operacyjnego i dowodzenia tworzących się wówczas sił zbrojnych.

Dlatego dziś wspominam wszystkich żołnierzy, którzy odzyskali dla nas Polskę oraz tych, którzy kolejny raz stanęli w obronie Ojczyzny i walczyli na wielu frontach II wojny światowej. 

Przez wiele lat żołnierski trud, okupiony często krwią, pozwalał zachować naszą suwerenność. 

Dzięki patriotycznej postawie Wojsko Polskie było zawsze wysoce zmotywowane i utwierdzone w swoich niepodległościowych wartościach.

W dynamicznie zmieniającym się środowisku, naszym najważniejszym zadaniem w dalszym ciągu pozostaje ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprócz utrzymywania gotowości do realizacji tego podstawowego zadania, Wojsko Polskie pozostaje ZAWSZE w służbie społeczeństwu. 

Także w chwilach trudnych, jaką niewątpliwie jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. 

Narodowe Święto Niepodległości to dla nas wszystkich czas refleksji i wielkiej radości. 

Dlatego myśląc o przyszłości i planując nasze działania, wspominamy wszystkich tych którym zawdzięczamy naszą teraźniejszość. 

Kierujmy się ich mądrością, korzystajmy z doświadczeń i dziękujmy za ich poświęcenie.

Niech żyje Niepodległa!
--
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
generał Rajmund T. Andrzejczak