None

Święto naszej wolności i niepodległości

16 zdjęć w galerii
Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.
W tym dniu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.

Dziś obchodzimy 102. rocznicę naszej wolności.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, z uwagi na sytuację epidemiczną, miały charakter symboliczny.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej i generał Rajmund T. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP złożyli wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w okolicach Belwederu.

Generał Andrzejczak złożył też kwiaty i zapalił znicz przed tablicą pamiątkową śp. generała Franciszka Gągora, która znajduje się na terenie Sztabu Generalnego WP.

Narodowe Święto Niepodległości - wystąpienie generała Rajmunda T. Andrzejczaka.