None

Stypendia dla podopiecznych Fundacji „Dorastaj z Nami”

8 zdjęć w galerii
Podopieczni Fundacji "Dorastaj z Nami", dzieci poległych lub rannych podczas służby żołnierzy, strażaków, policjantów otrzymały wsparcie w ramach projektu pod nazwą „Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów”. Od 2017 roku realizowany jest pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP.
W uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim, podczas której 13 dzieci odebrało dyplomy stypendialne z rąk Pary Prezydenckiej, udział wziął szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak, a także gen. broni Tomasz Piotrowski Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ i gen. dyw. Marek Sokołowski z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od początku powstania Fundacji „Dorastaj z Nami” organizacja udzieliła pomocy 255 dzieciom. Obecnie pod jej opieką pozostaje 52 dzieci żołnierzy poległych i ciężko rannych. Od 10 lat pomaga dzieciom żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich, którzy polegli, zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w misjach poza granicami państwa oraz w czasie wykonywania obowiązków służbowych w kraju.

Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od ich najmłodszych lat, od chwili przyjęcia do fundacji, aż do zakończenia przez nie nauki, do 25 roku życia.

 

Fundacja niesie pomoc psychologiczną dzieciom, które straciły rodziców i znalazły się w kryzysie. Zapewnia wykształcenie, finansując naukę w szkołach, studia, korepetycje i zajęcia pozalekcyjne. Pomaga młodym ludziom wejść na rynek pracy. Gwarantuje wsparcie doradców edukacyjnych. Współfinansuje naukę w szkołach podstawowych i średnich, pokrywa koszty uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, korepetycjach, kursach i szkoleniach językowych oraz zajęciach sportowych. Finansuje zakup pomocy naukowych oraz realizuje inne wydatki związane z edukacją. Współfinansuje naukę także na uczelniach wyższych, zapewnia opiekę doradców edukacyjnych, pomagających podopiecznym w wypracowaniu właściwego kierunku dalszej edukacji. Wspiera studentów i umożliwia im podejmowanie praktyk i staży. Podopieczni na każdym etapie rozwoju mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, poprzez zapewnianie psychoterapii i innych form indywidualnej i zbiorowej pomocy psychologicznej.


 

Zdjęcia: Grzegorz Jakubowski | KPRP oraz Katarzyna Średnicka | FDZN