None

O współpracy dwustronnej i bezpieczeństwie europejskim

55 zdjęć w galerii
Szef Sztabu Generalnego WP przebywał z dwudniową wizytą w Rumunii.
Spotkania w Bukareszcie generał Rajmund T. Andrzejczak rozpoczął od rozmów z szefem Sztabu Obrony Rumunii gen. broni Danielem Petrescu.

Przedmiotem dyskusji na szczeblu wojskowym były zagadnienia dotyczące rozwoju wspólnych inicjatyw w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence) i dostosowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP (ang. tailored Forward Presence) oraz wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w regionie.

Generałowie rozmawiali również na temat zwiększenia zdolności do sprawnego przemieszczania sił i środków na wschodniej flance NATO.

Pierwszego dnia pobytu w Bukareszcie szef SG WP spotkał się także z ministrem obrony narodowej Rumunii. Minister Nicolae Ciucă i generał Rajmund Andrzejczak rozmawiali m.in. na temat zacieśnienia współpracy wojskowej obu krajów, wspólnej realizacji projektów obronnych oraz dalszego rozwoju interoperacyjności wojsk Polski i Rumunii.

W drugim dniu wizyty (4.09) szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wziął udział w uroczystości z okazji 5. rocznicy utworzenia Wielonarodowej Dywizji Południe-Wschód (ang. MNDSE - Multinational Division Southeast), która stacjonuje w Rumunii. Spotkał się także z polskimi żołnierzami, którzy pełnią służbę w jej strukturach, a także w Grupy Integracyjnej Sił NATO w Rumunii (ang. NFIU - NATO Force Integration Unit).

Generał Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył też w Forum Bezpieczeństwa Morza Czarnego i Bałkanów.

W panelu (Emerging Security Challenges for the Eastern Flank of NATO: Predicting the Unpredictable) razem z szefem Sztabu Generalnego WP uczestniczyli: generał Tod Wolters - Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie (ang. SACEUR - Supreme Allied Commander Europe), gen. broni Daniel Petrescu, szef Sztabu Obrony Rumunii oraz gen. broni Frederick Benjamin Hodges, były dowódca Armii Stanów Zjednoczonych w Europie, obecnie Center for European Policy Analysis (CEPA).