None

Obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej

Generał Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Wojskowego UE, które odbyło się 9 lipca w Brukseli.
Obrady na szczeblu szefów obrony UE prowadził generał Claudio Graziano, przewodniczący KW UE.

Pierwsze spotkanie po pandemii Covid-19 rozpoczęło się od wystąpienia wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josepa Borrella.

Tematyka obrad dotyczyła m.in. unijnych operacji wojskowych i misji szkoleniowych, w tym m.in. operacji Atalanta, będącej częścią Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej.

Szefowie obrony wysłuchali najnowszych informacji o pracach nad dokumentem strategicznym (Strategic Compass), a także o ewolucji struktury Sztabu Wojskowego UE oraz Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych.

Podczas obrad omówiono również aktualny stan współpracy UE-NATO, w tym dotychczasowe wnioski, wynikające z kryzysu związanego z Covid-19.

Dyskusja szefów obrony dotyczyła również kwestii bezpieczeństwa europejskiego i globalnego.

***
Podczas pobytu w Brukseli szef Sztabu Generalnego WP odbył szereg spotkań bilateralnych.
Wiodącym tematem rozmów generała Andrzejczaka, przeprowadzonych z partnerami państw Unii Europejskiej, były zagadnienia dotyczące doświadczeń zdobytych podczas zaangażowania sił zbrojnych w walkę z Covid-19.
Ostatni raz w posiedzeniu Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej uczestniczył gen. Marc Compernol, szef Obrony Belgii, który kończy zawodową służbę wojskową. Generał Rajmund Andrzejczak złożył mu podziękowania za owocną współpracę i wzajemne relacje.

***
Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC) powstał na mocy decyzji Rady UE z 22 stycznia 2001 r. Jest najwyższym rangą organem wojskowym w Radzie.
Ma za zadanie kierować wszystkimi unijnymi działaniami wojskowymi (zwłaszcza planowaniem i realizacją misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony) oraz rozwojem zdolności wojskowych; doradzać Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz wydawać zalecenia w sprawach wojskowych.
KW UE składa się z szefów obrony państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego pracami kieruje przewodniczący, wybierany przez krajowych szefów obrony i mianowany przez Radę. Obecnie funkcję tę pełni włoski generał Claudio Graziano (Chairman of the European Union Military Committee - CEUMC).