None

Sojusznicze rozmowy

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak rozmawiał telefonicznie z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generałem Markiem Milley.
Generałowie omówili kierunki współpracy w obszarze militarnym, poruszyli temat intensyfikacji ćwiczeń na wschodniej flance NATO oraz dalszej potrzeby wymiany doświadczeń.

W ocenie sojuszników Polska jest liderem w zakresie działań obronnych w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Wschodniej. Dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi przekładają się na efektywność realizacji zadań polityki odstraszania i obrony w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.