None

Nasza Biało-Czerwona

W Dniu Flagi RP, w obecności szefa Sztabu Generalnego WP generała Rajmunda T. Andrzejczaka, flaga państwowa została uroczyście podniesiona na maszt na dziedzińcu SG WP.
Centralna uroczystość z udziałem Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego podnieśli flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt przy wieży zegarowej Zamku Królewskiego.

Dzień Flagi, obchodzony w Polsce 2 maja, to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Święto to ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest, obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego, najważniejszym symbolem naszego państwa.

Składa się z dwóch równych, poziomych pasów – białego i czerwonego. Pierwszy symbolizuje czystość i niepokalanie, drugi – odwagę i waleczność. Oficjalnie flaga biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku, po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Same barwy – biel i czerwień już wcześniej były uznawane za narodowe. Jako jedne z nielicznych na świecie mają pochodzenie heraldyczne. Biało-czerwone barwy pochodzą z herbu o nazwie Orzeł Biały, który funkcjonuje od 1295 roku. To jest biel orła i czerwień tarczy herbowej.

Kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi reguluje ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się na budynkach urzędów i instytucji państwowych, na wojskowych statkach powietrznych i okrętach Marynarki Wojennej, w ambasadach i przedstawicielstwach Polski za granicą, w miejscach pełnienia służby przez polskich żołnierzy poza granicami państwa.

Coraz częściej biało-czerwoną flagę można zobaczyć na prywatnych posesjach i domach, co jest wyrazem dumy z własnego kraju i przywiązania do jego symboli narodowych.