None

Święto Narodowe 3 Maja

Na Zamku Królewskim w Warszawie, 229 lat temu, Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja - ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą - po konstytucji Stanów Zjednoczonych - spisaną ustawą zasadniczą na świecie.

29 kwietnia 1919 r., Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za święto narodowe odrodzonego państwa.

„Dzień trzeci maja, jako rocznicę Konstytucji 1791 r. ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy” – napisano w jednomyślnie przyjętej ustawie, oficjalnie wprowadzającej pierwsze w polskiej historii święto narodowe.

Losy obchodów tego święta były bardzo zawiłe, tak jak trudna i skomplikowana była historia naszego kraju.

Dopiero 28 kwietnia 1990 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa, na mocy której oficjalnie przywrócono zwalczane przez niemal cały okres PRL święto upamiętniające pierwszą polską konstytucję.

W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, oficjalne uroczystości miały znacznie skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych, ale Święto Narodowe 3 Maja obchodzono w całym kraju.