None

Epidemia COVID-19 a bezpieczeństwo ekonomiczne

Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV‑2, w gwałtowny sposób wpływa na odczuwanie zagrożenia w skali globalnej.
Centrum Doktryn i Szkolenia SZ , wspólnie z pracownikami naukowymi i ekspertami zaangażowanymi w kampanię analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzoną pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, zorganizowało debatę na temat prognozowanych skutków pandemii z perspektywy środowiska bezpieczeństwa.

Tematyce wpływu pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo ekonomiczne poświęcone zostało webinarium naukowe, które odbyło się 16 kwietnia br.

Debatę otworzyli zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Dariusz Łukowski i dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Jarosław Mokrzycki.

Aby skutecznie zareagować na dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa, najpierw należy zrozumieć ich istotę i kontekst, dlatego też w pierwszej kolejności uwaga została skoncentrowana na wymiarze ekonomicznym środowiska bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie zgromadziło szerokie grono ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego i zagadnieniami ekonomicznymi, w tym pracowników naukowych z uczelni wojskowych i cywilnych, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej.

Wprowadzeniem do dyskusji były referaty pracowników Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pełna relacja z debaty: https://bit.ly/2XIzD77


***