None

Sportowa rywalizacja w unihokeja

12 zdjęć w galerii
W hali sportowej przy Sztabie Generalnym WP odbyły się dwudniowe rozgrywki w unihokeja.

W pierwszym dniu zawodów na boisku spotkały się drużyny reprezentujące zarządy SG WP oraz jednostki bezpośrednio podporządkowane.

Następnego dnia odbyły się mecze w formule otwartej – do zespołów SG WP dołączyły drużyny z departamentów i instytucji MON.

W obu formach rozgrywek bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego WP.

W zawodach sztabowych drugie miejsce zajęli reprezentanci Centrum Doktryn i Szkolenia SZ z Bydgoszczy, zaś na trzecim miejscu uplasował się zespół Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych P3/P7 .

W formule otwartej, za drużyną Zarządu Planowania Rzeczowego, na drugim miejscu podium znalazł się zespół Departamentu Administracyjnego MON, na trzecim zaś zawodnicy Departamentu Budżetowego MON.

W imieniu szefa Sztabu Generalnego WP dyplomy zwycięzcom oraz gratulacje wszystkim uczestnikom przekazał zastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 płk dypl. Cezary Janowski.

Ceremonię zakończenia Otwartych mistrzostw SG WP w unihokeja przeprowadził Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 płk dypl. Cezary Janowski wręczając uczestnikom pamiątkowe puchary, medale oraz koszulki okolicznościowe.


Dwudniowa rywalizacja sportowa, oprócz zwycięstw, pucharów i dyplomów, dała zawodnikom satysfakcję wynikającą z aktywności fizycznej oraz budowania ducha zdrowej rywalizacji i umiejętności współdziałania w zespole, skupionym na wspólnym osiągnięciu celu.