Realny wymiar polsko-litewskiej współpracy wojskowej

32 zdjęć w galerii
Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund Andrzejczak przebywał 26 lutego w dowództwie litewskiej Brygady „Żelazny Wilk”, gdzie spotkał się ze swoim odpowiednikiem gen. broni Valdemarasem Rupšysem.
Polsko-litewskie rozmowy szefów sztabów to wypełnianie treścią porozumień o rozszerzeniu dwustronnej współpracy wojskowej oraz współdziałania w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP) na wschodniej flance NATO.

W czasie styczniowego spotkania w Wilnie szefowie sztabów generałowie Rajmund Andrzejczak i Valdemaras Rupšys podpisali notę o afiliowaniu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i litewskiej brygady zmechanizowanej "Żelazny Wilk" (Gelezinis Vilkas) do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND NE) w Elblągu.

Podczas obecnej wizyty w siedzibie dowództwa brygady w Rukli gen. broni Valdemaras Rupšys zaprezentował szefowi SG WP oraz towarzyszącemu mu dowódcy MND NE w Elblągu gen. dyw. Krzysztofowi Motackiemu strukturę, zaangażowanie szkoleniowe oraz przeznaczenie operacyjne litewskiej brygady, afiliowanej do Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód.

Szefowie sztabów omówili też zasady polsko-litewskiej współpracy wojskowej, w tym m.in. zakres wspólnych ćwiczeń i szkoleń.

W rozmowach sztabowych uczestniczyli również dowódca litewskich Wojsk Lądowych gen. bryg. Raimundas Vaikšnoras i dowódca brygady „Iron Wolf” płk Mindaugas Petkevičius.

Generał Andrzejczak spotkał się także z dowódcą wielonarodowej, batalionowej grupy bojowej, stacjonującej na Litwie w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO (eFP), który omówił zadania kierowanej przez siebie jednostki oraz zaprezentował jej wyposażenie i infrastrukturę.

Podczas pobytu na Litwie polska delegacja odwiedziła także Pułk Szkolny im. Wielkiego Hetmana Litewskiego Jonušasa Radvila.

Fot.: st. szer. Łukasz Kermel