None

Polsko-węgierska współpraca wojskowa

12 zdjęć w galerii
Na zaproszenie szefa sztabu Sił Zbrojnych Węgier generał Rajmund T. Andrzejczak przebywał z dwudniową wizytą w Budapeszcie.
Dwustronna współpraca wojskowa, zaangażowanie Polski i Węgier w inicjatywę gotowości NATO (ang. NATO Readiness Initiative – NRI) oraz udział żołnierzy obu państw w misji pokojowej ONZ w Libanie (UNIFIL) to główne tematy rozmów prowadzonych na najwyższym szczeblu wojskowym.

Podczas spotkania z ministrem obrony Tiborem Benkó omówione zostały zagadnienia dotyczące głównych zagrożeń bezpieczeństwa w regionie oraz współpracy wojskowej obu krajów, szczególnie w obszarze współdziałania wojsk specjalnych.

W trakcie rozmów sztabowych strona węgierska przedstawiła informację o swoim zaangażowaniu w inicjatywy NATO. Omówiono także procesy transformacji struktur oraz zmiany modernizacyjne zachodzące w węgierskich siłach zbrojnych.

Polska delegacja przedstawiła propozycje wspólnych inicjatyw pozwalających na rozwijanie zdolności obronnych w ramach Sojuszu. Podkreślono, że priorytetem dla Sił Zbrojnych RP pozostają działania mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Generałowie Rajmund Andrzejczak i Ferenc Korom omówili również stan dotychczasowej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Czechy, Słowacja, Węgry i Polska oraz dalszego rozwoju współdziałania w V4.

***
Podczas pobytu w Budapeszcie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego złożył wieniec przy Pomniku Tysiąclecia na pl. Bohaterów.