None

NUP 2X35 - podsumowanie pierwszego etapu kampanii

12 zdjęć w galerii
Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w seminarium podsumowującym pierwszy etap kampanii „Nowe Urządzenie Polskie” – NUP 2x35.
Projekt został zainicjowany w maju 2019 roku przez szefa Sztabu Generalnego WP i jest koordynowany przez bydgoskie Centrum Doktryn i Szkolenia SZ (CDiS SZ).

Na kampanię składają się cyklicznie organizowane konferencje, seminaria i warsztaty oraz wymiana informacji i opinii eksperckich z obszaru bezpieczeństwa.

W projekcie uczestniczą przedstawiciele instytucji wojskowych oraz uczelni i instytutów cywilnych i wojskowych.

Otwierając dzisiejszą dyskusję generał Andrzejczak podkreślił, że osiągnięto cele pierwszego etapu kampanii NUP 2x35.

Uruchomiona została współpraca wojskowo-cywilna świata nauki i wymiana wiedzy eksperckiej z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że jest pozytywnie zbudowany zainteresowaniem cywilnego środowiska naukowego i aktywnym udziałem w pracach nad projektem NUP 2x35.

Wynikiem współpracy instytucji wojskowych i pracowników naukowych uczelni cywilnych jest m.in. opracowanie pt. „ Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku”.

Przeanalizowano w nim zagadnienia dotyczące m.in. geopolityki, ekonomii i zasobów naturalnych. W obszarze zainteresowania autorów opracowania znalazły się także tematy związane z procesami urbanizacyjnymi, nowoczesnymi technologiami oraz zmianami demograficznymi i klimatycznymi.

Seminarium podsumowujące pierwszy etap kampanii NUP 2x35 było jednocześnie okazją do nakreślenia kierunków dalszych prac nad projektem w 2020 roku.
 
 
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel