None

100. rocznica polsko-łotewskiego zwycięstwa nad Armią Czerwoną

12 zdjęć w galerii
Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w uroczystościach 100. rocznicy Kampanii Łatgalskiej.
W styczniu 1920 roku połączone wojska polsko-łotewskie (ok. 30 tys. żołnierzy polskich i 10 tys. łotewskich) pod dowództwem generała Edwarda Rydza-Śmigłego stoczyły zwycięską bitwę z Armią Czerwoną pod Dyneburgiem nad Dźwiną.

Po zdobyciu Dyneburga oraz Krasławia połączone siły polsko-łotewskie usunęły bolszewików z całej Łatgalii.

Zdobycie Dyneburga (łot. Daugavpils), stolicy Łatgalii, było jednym z ważnych kroków w drodze do zatrzymania i odepchnięcia Armii Czerwonej z ziem łotewskich, odzyskania terenów zagarniętych przez sowiecką Rosję, a także połączenia dzielnic Łotwy w jedno niepodległe państwo.

W Kampanii Łatgalskiej, znanej też jako operacja „Zima”, zginęło 237 polskich żołnierzy, którzy spoczęli na cmentarzu na Słobódce. W okresie międzywojennym, podczas okupacji sowieckiej, ten polski cmentarz wojskowy został całkowicie zrównany z ziemią.

Obecnie w miejscu cmentarza znajduje się 13-metrowy krzyż upamiętniający naszych żołnierzy, poległych w walce o niepodległość Łotwy.

Dziś odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę polsko-łotewskich walk z Armią Czerwoną. W ceremonii uczestniczyli szefowie sztabów Polski i Łotwy, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, Związku Polaków na Łotwie oraz mieszkańcy.

Przed krzyżem na Słobódce odbyła się ceremonia złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Szef Sztabu Generalnego WP, w towarzystwie łotewskiego szefa NSZ złożył hołd polskim żołnierzom poległym w walce o niepodległość Łotwy.

Na budynku samorządu miasta Dyneburga odsłonięta została tablica upamiętniająca polskich i łotewskich żołnierzy poległych podczas wspólnych walk z Armią Czerwoną w latach 1919-1920.

Polska delegacja wojskowa wzięła również udział w mszy św. w Krasławiu oraz w ceremonii odsłonięcia odrestaurowanego pomnika upamiętniającego polskich żołnierzy poległych w 1920 r. w walkach o wyzwolenie Łotwy.


Na marginesie uroczystości rocznicowych odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Łotwy. Rozmowy dotyczyły wspólnych przedsięwzięć wojskowych w ramach NATO oraz współpracy dwustronnej.
Szef Sztabu Generalnego WP generał Rajmund T. Andrzejczak i szef Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotwy gen. broni Leonīds Kalniņš podpisali porozumienie o współpracy sił zbrojnych obu państw.

Generał Andrzejczak spotkał się także z żołnierzami PKW, służącymi w wielonarodowej batalionowej grupie bojowej na Łotwie, działającej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP). Rozmowy dotyczyły zadań naszych żołnierzy oraz współdziałania w środowisku międzynarodowym.