None

Zakończenie służby w Sztabie Generalnym WP

28 zdjęć w galerii
Szefowie, kadra i pracownicy cywilni pożegnali 12 grudnia gen. broni Michała Sikorę, I zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który zakończył służbę w Sztabie Generalnym WP.
W uroczystości wziął udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, a także Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON, biskup polowy WP Józef Guzdek, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujący ze sztabem.

„Wiele dobrego zrobił pan dla polskich sił zbrojnych. Za profesjonalizm i zaangażowanie serdecznie dziękuję” – powiedział minister Mariusz Błaszczak, zwracając się do generała Sikory.

Szef Sztabu Generalnego WP złożył podziękowania generałowi Michałowi Sikorze za służbę w sztabie oraz za lata służby w innych strukturach Sił Zbrojnych RP.

Generał broni Michał Sikora został wyróżniony przez ministra Mariusza Błaszczaka pamiątkową statuetką z logo MON, zaś przez szefa Sztabu Generalnego WP Szablą Honorową Wojska Polskiego.

Za zasługi dla duszpasterstwa wojskowego biskup polowy Józef Guzdek uhonorował generała Sikorę złotym medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, ustanowionym z okazji 100-lecia powołania Biskupa Polowego Wojsk Polskich.

Pierwszy zastępca szefa SG WP gen. broni Michał Sikora podziękował przełożonym, podwładnym i współpracownikom za lata dobrej pracy oraz za wsparcie w czasie realizacji codziennych obowiązków.

Na zakończenie uroczystości generał Michał Sikora wpisał się do Księgi Pamiątkowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

***

Generał broni Michał SIKORA urodził się 10 kwietnia 1961 r. w Goleniowie. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, którą ukończył w 1984 r. z wyróżnieniem (II lokata). W 1990 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Radiotechnicznych. W latach 1991-1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W tej samej uczelni w 1995 r. ukończył kurs Doskonalenia Dowódców Jednostek Wojskowych z Teorii Organizacji i Zarządzania. W 1997 r. ukończył kurs Prawa Konfliktów Zbrojnych organizowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

W 1998 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. W 1999 r. ukończył kurs Zarządzania Sytuacją Powietrzną w Technicznej Szkole Sił Powietrznych w Niemczech. W 2000 r. w Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs Taktyczno-Operacyjny Oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2002 r. został absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej w zakresie informatyki. W 2004 r. ukończył kurs dla Kadry Kierowniczej w zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego. W 2005 r. został absolwentem Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W 2006 r. uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1984 roku w 27. Batalionie Radiotechnicznym w Witkowie Pyrzyckim na stanowisku inżyniera obsługi stacji radiolokacyjnej, gdzie do 1989 roku zdobywał niezbędne doświadczenie w obsłudze sprzętu radiotechnicznego i kierowaniu zespołami ludzkimi. W 1989 r. objął stanowisko dowódcy 271. Kompanii Radiotechnicznej (271krt) w Kołbaskowie. W 1990 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (WKDO w WOSR).

Po trzech latach dowodzenia kompanią, w 1991 r. został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej (AON). Po ukończeniu akademii, w 1993 r. objął dowodzenie 25. Batalionem Radiotechnicznym (25 brt) w Debrznie. W 1995 roku przełożeni powierzają mu obowiązki dowódcy 28. Batalionu Radiotechnicznego (28 brt) w Gryficach, którym dowodzi do 2001 roku, osiągając pięciokrotnie miano przodującej jednostki 2. Brygady Radiotechnicznej (2 BRt) w Bydgoszczy. W 1997 roku odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. W 2000 r. doprowadził gryficki batalion radiotechniczny do uzyskania tytułu „Przodującej Jednostki Radiotechnicznej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” (WLOP).

Ważnym, osobistym osiągnięciem ppłk. M. Sikory było nawiązanie kontaktów, w ramach procedur „Partnerstwa dla Pokoju”, z niemieckim 16. Batalionem Radiotechnicznym w Cölpin k. Neubranderburga (Radarführungsabteilung 16) oraz duńską jednostką radiotechniczną (Eskadrille 500 Vǽdback) i pożyteczna wymiana doświadczeń oraz wzajemne szkolenie żołnierzy - specjalistów Wojsk Radiotechnicznych (WRt). W tym czasie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim (zarządzanie przedsiębiorstwem, 1998). Odniesione sukcesy w dotychczasowej służbie, szczególnie kompetencja w zakresie zabezpieczenia radiolokacyjnego lotnictwa, wysoki poziom wiedzy w dziedzinie najnowszej techniki radiolokacyjnej, niekonwencjonalny styl dowodzenia promujący rozwój podległych żołnierzy i pracowników, były najważniejszymi atutami, które zadecydowały o objęciu w 2001 roku stanowiska szefa Oddziału Szkolenia w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a następnie (29.05) dowódcy 6. Brygady Dowodzenia WLOP w Śremie. W 2001 roku wyróżniony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Trzy lata później, w 2003 r. powrócił, w stopniu pułkownika, do swojej macierzystej 2 BRt w Bydgoszczy, na stanowisko zastępcy dowódcy Brygady.

Na przełomie lat 2004-2005 przebywał w AON na Podyplomowym Studium Polityki Obronnej (PSPO). W 2005 r. objął dowodzenie 2 BRt, której specyfikę i zasady funkcjonowania oraz zasoby ludzkie znał doskonale, co pozwoliło mu na osiąganie nieprzeciętnych rezultatów we wdrażaniu nowoczesnego sprzętu radiotechnicznego - radarów typu Backbone i doskonaleniu umiejętności obsług w zakresie radiolokacyjnego zabezpieczenia lotnictwa. Potwierdzeniem były m.in. bardzo dobre wyniki kontroli prowadzonych w dowództwie i jednostkach 2 BRt (180 krt Lipowiec, 230 krt Słupsk, 280 krt Gryfice), przez oficerów SHAPE (the Supreme Headquarters Allied Powers Europe) w ramach procedur kontrolnych NATO-TACEVAC (Technical Evaluation). W wyniku zmian restrukturyzacyjnych w Siłach Powietrznych RP i rozformowania 2 BRt w Bydgoszczy płk dypl. mgr inż. Michał Sikora decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko dowódcy siostrzanej jednostki we Wrocławiu - 3. Brygady Radiotechnicznej (3BRt). 15 sierpnia 2008 roku otrzymał od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego awans na pierwszy stopień generalski.

W 2009 r. rozpoczął nowy etap służby objęciem stanowiska szefa Wojsk Radiotechnicznych w Dowództwie Sił Powietrznych, a w 2011 r. został szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Radiotechnicznych. W 2013 r. wyznaczony został na szefa Zespołu ds. Inspektoratu Rodzajów Wojsk w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki Inspektora Rodzajów Wojsk, gdzie sprawował nadzór merytoryczny nad wojskami: rozpoznania i walki elektronicznej, wsparcia dowodzenia i łączności, obrony powietrznej i przeciwrakietowej, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia oraz wojskowej służby zdrowia. Następnie był szefem sztabu Dowództwa Generalnego RSZ.

W 2015 r. został mianowany na stopień generała dywizji. 11 lipca 2016 roku z rąk ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza odebrał nominację na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP.
15 sierpnia 2016 został awansowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę do stopnia generała broni.
 
 
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel