None

Rola i zadania państwa-gospodarza (HNS)

8 zdjęć w galerii
W Kielcach odbyła się doroczna konferencja Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. HNS, zorganizowana przez Zarząd Logistyki-P4 Sztabu Generalnego WP.
Podczas dwudniowego spotkania omówiono funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele organów administracji publicznej: ministerstw, urzędów wojewódzkich, zarządów portów, a także resortu obrony narodowej - dowództw, departamentów, inspektoratów, centrów, wojewódzkich sztabów wojskowych oraz uczelni wojskowych.

Uczestników konferencji gościł również Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Działania podejmowane w celu przygotowania Polski jako państwa-gospodarza niosą konkretne wyzwania dla wszystkich struktur organizacyjnych państwa.

Doświadczenia nabyte podczas stacjonowania wojsk sojuszniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ich przemieszczeń oraz ćwiczeń potwierdziły, jak znaczącą rolę dla skutecznego wykonania operacji odgrywa wsparcie udzielane przez państwo, na którego obszarze te zadania są realizowane.

Tegoroczna konferencja dała możliwość podzielenia się wnioskami z realizacji zabezpieczenia przemieszczenia i pobytu wojsk sojuszniczych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z efektami, wynikającymi z prac legislacyjnych dot. „Koncepcji funkcjonowania narodowego systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS)”.

Podsumowano również stan przygotowań do zbliżającego się ćwiczenia Sił Zbrojnych USA - DEFENDER Europe 20, które będzie najważniejszym przedsięwzięciem i wyzwaniem zbliżającego się 2020 roku.

W czasie dwudniowej konferencji uczestnicy zwiedzili także Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, zapoznając się z jego zadaniami i charakterem działalności.

***

Wsparcie przez państwo-gospodarza – (Host Nation Support – HNS) to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza sojuszniczym siłom zbrojnym lub organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza. Podstawę do udzielania takiej pomocy stanowią porozumienia zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwa-gospodarza i państw wysyłających oraz/lub NATO.