None

Szkolenie wojskowych logistyków

4 zdjęć w galerii
Szef Zarządu Logistyki – P4 przeprowadził w Giżycku odprawę koordynacyjną z kierowniczą kadrą logistyki Sił Zbrojnych RP połączoną ze szkoleniem.
Odprawa, która odbyła się w dniach 26-27 listopada 2019 r., poświęcona była zsynchronizowaniu kluczowych przedsięwzięć logistyki SZ zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Najistotniejszym zadaniem na przyszły rok jest stworzenie niezbędnych warunków do zabezpieczenia logistycznego zadań, wynikających z priorytetów określonych przez Prezydenta RP, kierownictwo resortu ON oraz szefa Sztabu Generalnego WP, w tym przede wszystkim:

- wzmocnienie ściany wschodniej, w tym sformowanie pododdziałów 18. DZ;
- kontynuacja procesu formowania WOT;
- zintensyfikowanie w Siłach Zbrojnych RP procesu szkolenia, w szczególności kwestii zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia ANAKONDA 20, DEFENDER EUROPE 2020 oraz procesu szkolenia rezerw osobowych.

W ramach szkolenia logistycznego uczestnicy odprawy zapoznani zostali z zadaniami 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz 112. Batalionu Remontowego 1. Brygady Logistycznej.

Kierownicza kadra logistyki SZ miała też możliwość zapoznania się z infrastrukturą dedykowaną dla pododdziałów sił sojuszniczych, realizujących zadania w ramach eFP w Bemowie Piskim, planowanymi w tym rejonie inwestycjami oraz możliwościami Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych.