None

Współpraca wojska z przemysłem obronnym

4 zdjęć w galerii
O priorytetach rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP mówił podczas spotkania z przedstawicielami polskiego przemysłu zbrojeniowego szef Sztabu Generalnego WP.
Generał Andrzejczak w swoim wystąpieniu poinformował, że zadania szefa Sztabu Generalnego WP to trzy zasadnicze obszary: planowanie operacyjne, zaangażowanie międzynarodowe oraz planowanie i programowanie rozwoju sił zbrojnych.

Właśnie w tym ostatnim obszarze potrzebna jest współpraca pomiędzy wojskiem a przemysłem i nauką.

Przedstawiciele polskich firm sektora obronnego rozmawiali z kierownictwem Sztabu Generalnego WP o zaangażowaniu zakładów zbrojeniowych przy realizacji procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Szef SG WP podkreślił, że w Sztabie Generalnym WP przeprowadzono analizy obejmujące m.in. zjawiska demograficzne, klimatyczne, które pozwoliły określić w jakim środowisku będziemy działać w przyszłości.

Postępująca urbanizacja skłania do planowania operacji, które w przyszłości będą prowadzone w mieście, a to z kolei wymusza konieczność skupienia się na rozwoju automatyzacji i robotyzacji pola walki.

Szef Sztabu Generalnego WP poinformował, że w nadchodzącym roku najważniejsze będą trzy obszary działalności: zmiana kultury gotowości bojowej (automatyzacja pola walki, jeszcze większa aktywność wojska podczas różnego rodzaju ćwiczeń), szkolenie rezerw oraz sprawność fizyczna i zdrowy styl życia.

Podczas dyskusji zaproponowano cykliczne spotkania przedstawicieli polskiego przemysłu obronnego i kierownictwa Sztabu Generalnego WP.

Fot. st.szer. Łukasz Kermel/SGWP