Konferencja pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP

Konferencja pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP

10 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Sztab Generalny WP
Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 (ZPUSZiS-P3/P7) zorganizował i przeprowadził coroczną konferencję pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP.
Tematem przewodnim było funkcjonowanie pionów operacyjnych w uwarunkowaniach nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (SKiD).

W przedsięwzięciu, które odbyło się w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, uczestniczyła kadra pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz przedstawiciele pozamilitarnych ogniw obronnych.

Na podstawie dotychczasowych wniosków i doświadczeń z realizacji zadań uczestnicy przedyskutowali główne kierunki działalności w 2020 roku.

Omówiono tematykę zarządzania kryzysowego, szkolenia rezerw osobowych, a także generacji sił do inicjatyw sojuszniczych i działań militarnych w cyberprzestrzeni.

Główny wysiłek w 2020 roku zdecydowano się skupić na utrzymaniu kultury gotowości do podjęcia działań, a także nadać maksymalny priorytet szkoleniu rezerw osobowych.

Wymiana poglądów i doświadczeń podczas konferencji pozwoliła uczestnikom na wypracowanie wniosków, które będą wykorzystane do dalszego doskonalenia funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w ramach nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia.