None

Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

60 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Łukasz KERMEL
W piątek odbyły się uroczystości z okazji 101. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
25 października 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął gen. por. Tadeusz Rozwadowski.

Na pamiątkę tego aktu Rady Regencyjnej dzień 25 października obchodzony jest jako święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Centralnym punktem obchodów był uroczysty apel przed Grobem Nieznanego Żołnierza, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i wojskowych, kadra dowódcza Wojska Polskiego, duszpasterze, weterani i kombatanci.

Podczas okolicznościowego wystąpienia szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak zaznaczył, że cel Sztabu Generalnego: „nowoczesne, wysoce mobilne SZRP, gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej, gotowe do wsparcia społeczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa RP” pozostaje niezmienny.

"Na arenie międzynarodowej zarejestrowaliśmy bardzo wiele sukcesów w postrzeganiu Rzeczypospolitej jako regionalnego lidera, zarówno w ramach państw NATO, jak i u sąsiadów, którzy nie są członkami paktu północnoatlantyckiego" – dodał generał, podsumowując mijający rok.

Za istotną uznał poprawę zdolności do współdziałania i komunikacji z wojskami Finlandii i Szwecji, "zwłaszcza w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i również bardzo dobre relacje jeżeli chodzi o siły zbrojne Ukrainy, tak ważne dla nas pod względem strategicznym w budowaniu dobrych sąsiedzkich relacji, ale również w budowaniu bezpiecznego środowiska dla Rzeczypospolitej".

Generał Andrzejczak dodał, że "wspólne ćwiczenia, inicjatywy, plany operacyjne, budują coraz silniejsze, bezpieczne środowisko Rzeczypospolitej", a Polska buduje silną pozycję w Grupie Wyszehradzkiej, wojskowy wymiar ma także Inicjatywa Trójmorza.

Podkreślił znaczenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, w tym stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

"Cieszę się, że wysiłki polityczne przekładają się na obszar wojskowy bardzo dobrych relacji i budowania bezpieczeństwa" – powiedział.

Przypomniał, że dwudziestolecie obchodzi Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód, zaznaczając, że relacje z kolegami z armii niemieckiej i duńskiej – obok Polski państw założycielskich Korpusu – "również są polisą ubezpieczeniową".

Gen. Andrzejczak zwrócił uwagę, że nowa strategia zatwierdzona przez Komitet Wojskowy NATO "uwzględnia również polską rację stanu i nasze argumenty".

Zapewnił, że dostrzegane i doceniane jest zaangażowanie Polski w działania sojusznicze, takie jak wydzielenie sił szpicy NATO, inicjatywa gotowości i rozmieszczenie wielonarodowych batalionów na wschodniej flance.
"Jesteśmy postrzegani jako odpowiedzialny i efektywny partner" – dodał.

Do osiągnięć w wymiarze krajowym generał Andrzejczak zaliczył zmiany planów operacyjnych i nowe standardy dotyczące procesu mobilizacyjnego.
None
"Zmiany w programach szkolenia, symulacje, gry wojenne oraz ćwiczenia eksperymentalne, które prowadziliśmy w tym roku, stanowią podstawę do transformacji sił zbrojnych" – powiedział.

Zaznaczył, że "koncepcja rozwoju korpusu podoficerów materializuje się w sposób efektywny, rozważny", z uwzględnieniem kwestii socjalnych.

Szef SG WP zapowiedział, że do końca roku brygady zmechanizowane - 12. i 17. oraz kolejne jednostki "będą miały w szyku podoficerów na szczeblu batalionów", co wpisuje się w standardy NATO.

Zwrócił też uwagę na znaczenie łączności i komunikacji strategicznej oraz "polskie przywództwo w budowaniu systemu dowodzenia na wschodniej flance".

Szef sztabu podkreślił, że prace nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego są wyznacznikiem i inspiracją do przygotowania tego, co w 2020 roku będzie dla SGWP najważniejsze.

„Chciałbym aby siły zbrojne były gotowe do reakcji i do działania w niezwykle złożonym środowisku, wykorzystując wszystkie te procesy planowania i programowania, które już istnieją, jak również program rozwoju na lata 2020-2035” – dodał generał.

Szef SG WP podkreślił, że prace analityczne, prowadzone w sztabie oraz instytucji do tego powołanej (Nowe Urządzenie Polskie) dotyczące demografii, urbanizacji, czy nowoczesnych technologii, połączone z innymi kierunkami zmian i modernizacji tj. nad nową polską koncepcją operacji wielodomenowej zmultiplikują nasze zdolności defensywne i ofensywne.

Główne zadania na przyszły rok, przy utrzymaniu dotychczasowych kierunków i inicjatyw to "kultura gotowości bojowej, aby siły zbrojne były gotowe dziś tu i teraz".

Zapowiedział też prace zmierzające do zmian legislacyjnych i organizacyjnych, które usprawnią szkolenie rezerw, gdyż rok 2020 będzie rokiem intensywnego szkolenia rezerw.

Generał Andrzejczak podkreślił także znaczenie szeroko pojętej sprawności fizycznej.

Zwracając się do gości, zebranych na uroczystości Sztabu Generalnego WP, generał Rajmund Andrzejczak podziękował za obecność, wsparcie i współpracę. Szefom zarządów oraz żołnierzom i pracownikom sztabu złożył podziękowania za poświęcenie i codzienną pracę.
None
Następnie generał Andrzejczak, w towarzystwie wiceministra Marka Łapińskiego wręczył wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego medale i odznaczenia, przyznane przez Prezydenta RP oraz szefa MON.

Wśród uhonorowanych był m.in. generał bryg. Robert Drozd, który otrzymał Wojskowy Krzyż Zasługi.

Z okazji święta Sztabu Generalnego WP generał Andrzejczak nadał kilkunastu oficerom prawo do noszenia Odznaki Pamiątkowej Sztabu Generalnego WP, wyróżnił też żołnierzy tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” oraz odznakami honorowymi RSZ, ryngrafami i medalami 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

List od Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy odczytał generał dyw. Andrzej Reudowicz, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
„Od blisko roku Sztab Generalny WP ponownie wypełnia tę zasadniczą rolę, do której został przeznaczony – dowodzi Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał prezydent Duda.
„Miano pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej znów wypełnione jest rzeczywistą treścią, dzięki czemu reprezentowanie kraju na najwyższym szczeblu międzynarodowych forów wojskowych pozwala na wzmocnienie polskiego głosu w procesie podejmowania zasadniczych decyzji” – podkreślił prezydent.
Zaznaczył też, że profesjonalizm i zaangażowanie żołnierzy i pracowników sztabu w wykonywanie codziennych zadań jest osobistą zasługą szefa SG WP.
Prezydent Andrzej Duda złożył też życzenia „(…) satysfakcji z pracy dla umacniania obronności Rzeczypospolitej, żołnierskiego szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym”.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do kadry i pracowników Sztabu Generalnego WP napisał m.in., że wyzwania stojące przed sztabem dotyczą całej naszej armii.
„Takie zagadnienia jak zacieśnianie współpracy z siłami sojuszniczymi, ciągłe szkolenie wojsk i doskonalenie współdziałania rodzajów Sił Zbrojnych, czy poprawa naszych zdolności operacyjnych poprzez modernizację techniczną wymagają wyjątkowych kompetencji i doświadczenia (…). Wiem, że sprostacie Państwo tym i innym zadaniom” – podkreślił premier Morawiecki.
Szefowi sztabu, zastępcom oraz wszystkim „tworzącym siłę i potencjał Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” życzył „nieustającej energii i sukcesów”.
None
Sekretarz stanu w MON Marek Łapiński odczytał list Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej.
„Sztab Generalny to pewność i zaufanie. To instytucja skupiająca ludzi mających ogromny kapitał wiedzy i doświadczenia” – podkreślił Mariusz Błaszczak.
„Ze swoich zadań żołnierze i pracownicy Sztabu Generalnego wywiązują się wzorowo, dowodząc profesjonalizmu, kreatywności i bardzo głębokiej znajomości wojska, jego potrzeb i możliwości” – napisał szef MON.
Minister Błaszczak podziękował kadrze i pracownikom SG WP za doskonałą pracę i służbę.
„Za zaangażowanie i oddanie sprawom bezpieczeństwa Polski, za to, co robicie dla budowania nowoczesnego, sprawnego wojska i wzmacniania systemu obronnego naszego kraju” – napisał minister Mariusz Błaszczak.
None
Uroczystość zwieńczyło złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wieniec od Prezesa Rady Ministrów złożyli sekretarz stanu w MON Marek Łapiński, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP w BBN gen. dyw. Andrzej Reudowicz i zastępca szefa SG WP gen. dyw. Dariusz Łukowski.

W imieniu kadry i pracowników Sztabu Generalnego WP – w hołdzie nieznanemu żołnierzowi, w sto pierwszą rocznicę ustanowienia Sztabu Generalnego WP wieniec złożył generał broni Rajmund T. Andrzejczak w towarzystwie zastępcy – gen. dyw. Krzysztofa Króla i starszego podoficera SG WP st. chor. sztab. Sławomira Nastarowicza.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz koncert okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej WP.
None

***

Obchody święta Sztabu Generalnego WP rozpoczęły się w godzinach porannych na terenie SG WP podniesieniem na maszt flagi szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz złożeniem wieńca przed tablicą pamiątkową śp. Generała Franciszka Gągora.
 
Następnie, podczas uroczystej zbiórki, szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak wręczył puchary i wyróżnienia za zwycięstwa we współzawodnictwie sportowym Sztabu Generalnego WP i wojewódzkich sztabów wojskowych w 2019 roku.
 
W ramach współzawodnictwa sportowego w 2019 roku zorganizowano dla Sztabu Generalnego WP 5 imprez sportowych, w których uczestniczyło ok 156 żołnierzy.
 
W ramach współzawodnictwa sportowego dla wojewódzkich sztabów wojskowych zorganizowano 5 imprez sportowych, w których uczestniczyło ok 368 żołnierzy.
 
O godzinie 9.00 w Katedrze Polowej WP odprawiona została msza św. w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP, którą sprawował Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.
Po zakończeniu nabożeństwa szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak złożył kwiaty i zapalił znicz w Kaplicy Katyńskiej. Wpisał się także do Księgi Pamiątkowej.
 
Zdjęcia: st. szer. Łukasz KERMEL/ SGWP
None