Podpisanie PMT w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej

Plan Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2021-2035 podpisany

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Wojciech Król
Na terenie 1. Brygady Pancernej w Wesołej odbyła się dziś uroczystość, podczas której minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, z uwzględnieniem 2020 roku.
Podczas uroczystości ministrowi towarzyszył szef Sztabu Generalnego WP generał broni Rajmund T. Andrzejczak.

W czasie swojego wystąpienia minister podkreślił, że nowy plan "przewiduje wydatki na modernizację na miarę oczekiwań żołnierzy Wojska Polskiego. To aż 524 miliardy złotych czyli około 133 miliardy dolarów na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla tych, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa”.

Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przewiduje 15-letni horyzont czasowy, dzięki czemu możliwa będzie realizacja wieloletnich programów modernizacyjnych, mających zasadniczy wpływ na budowanie zdolności Wojska Polskiego.

„Nowoczesne, wysoce mobilne siły zbrojne, gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej, przygotowane do wsparcia społeczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej to jest misja, którą realizują siły zbrojne” – powiedział szef Sztabu Generalnego WP.

„Bez planu modernizacji technicznej to zadanie byłoby niewykonalne” – podkreślił gen. Andrzejczak.

Szef SG WP zwrócił też uwagę na zbieżność prowadzonych w sztabie analiz z planami dotyczącymi kierunków modernizacji armii.

„Kompleksowe podejście do kwestii obronnych to także analizowanie procesów oraz zachodzących zmian w perspektywie 2035 roku. Demografia, urbanizacja, nowe technologie oraz sytuacja bezpieczeństwa mają istotne znaczenie w kontekście potrzeb ewolucji SZ RP” – mówił gen. Andrzejczak.

Planowanie długookresowe w obszarach budowania zdolności jest dla Wojska Polskiego kwestią priorytetową. Nowe spojrzenie na rozwój i przygotowanie SZ RP do działania jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia, zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym.Siły Zbrojne nowej generacji to wojsko nowoczesne, skuteczne operacyjnie, zdolne do podejmowania działań w każdej przestrzeni i czasie. Kultura gotowości bojowej, adaptowalność struktur i sprzętu do wyzwań XXI wieku jest kluczowa.

W tym kontekście szef SG WP mówił o serii eksperymentalnych ćwiczeń, przeprowadzonych w kraju i za granicą, które były skoncentrowane na aktywacji sił szybkiego przerzutu i samodzielności operacyjnej dowódców. Testowane były również systemy dowodzenia.

Seria tych ćwiczeń wskazała pożądane kierunki działania wojska, które musi być gotowe do przerzutu w dowolny rejon i szybkiego podjęcia działań.

Generał Andrzejczak z swoim wystąpieniu mówił, że sprzęt, umundurowanie, ochrona balistyczna, broń strzelecka i łączność jest sprawą niezwykle istotną.

Podkreślił również, że najważniejszą częścią systemu Sił Zbrojnych RP jest człowiek, jego wykształcenie, predyspozycje i przede wszystkim morale.

W trakcie pobytu w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej generał Andrzejczak rozmawiał z żołnierzami tej jednostki na temat ich wniosków i spostrzeżeń ze służby w brygadzie.
 
Autor zdjęć: st. szer. Wojciech Król/CO MON