Szef Sztabu Generalnego WP na Warsaw Security Forum

Generał Andrzejczak na Warsaw Security Forum

16 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel
Gotowość wojsk, zdolność do reagowania, wiarygodność, także przy doradzaniu politykom decydującym o użyciu siły, mają kluczowe znaczenie – mówił szef Sztabu Generalnego WP.
Generał broni Rajmund T. Andrzejczak wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat globalnego i regionalnego bezpieczeństwa oraz zaangażowania wojsk NATO na wschodniej flance Sojuszu.

Wspólnie z generałem Andrzejczakiem w dyskusji, która odbyła się w ramach Warsaw Security Forum, uczestniczyli Michael Carpenter, Jamie Shea i Alina Inayeh.

"Gotowość to jedyny sposób na odstraszanie w odniesieniu do wszelkiego rodzaju zagrożeń wojskowych na poziomie strategicznym, operacyjnym czy taktycznym" – mówił podczas dyskusji generał Andrzejczak.

Szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że szybkość podejmowania decyzji oraz zdolność adaptowania do współczesnych zagrożeń jest kluczowa.

„Decyzje podejmowane przez kraje członkowskie są dowodem jedności i spójności celów w Sojuszu. Polska jako lider regionu czuje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO” – podkreślił szef SG WP.

Tematem debaty były także działania Rosji i potencjalne zagrożenia z jej strony.

„Kraje Sojuszu postrzegają w sposób jednolity zagrożenia płynące z agresywnej postawy Rosji” – mówił gen. Andrzejczak.

Wszystko, co robi Rosja musi zostać wzięte pod uwagę i musi spotkać się z proporcjonalną reakcją.

Odnosząc się do możliwości skorzystania z art. 5 traktatu waszyngtońskiego, mówiącego o kolektywnej obronie w razie ataku na jednego sojusznika, szef SG WP podkreślił znaczenie szefa obrony jako doradcy polityków.

"Z perspektywy wojskowej jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie rządzącym absolutnie przemyślanych rad, następnym krokiem byłaby polityczna decyzja" – zaznaczył.

Podkreślił także, że Sojusz potrzebuje wiarygodności, dlatego musi przywiązywać wagę do strategicznej komunikacji.

"Zaangażowanie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Wielonarodowej Dywizji Północno-Wschodniej, aktywność i spójność działań Sojuszu w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP – ang. Enhanced Forward Presence) odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej flanki” – powiedział generał Andrzejczak.

Szef SG WP podkreślił, że ścisła współpraca z krajami bałtyckimi oraz strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa europejskiego.
***
Podczas WSF odbyło się spotkanie generała Rajmunda Andrzejczaka i prof. Hugh White’a. Tematem rozmowy były m.in. podobieństwa i różnice strategicznej sytuacji Polski i Australii. W trakcie dyskusji poruszono też kwestie geostrategicznego położenia naszych krajów i wynikających z niego implikacji militarnych.
Polska w ocenie prof. Hugh White’a jest kluczowym podmiotem regionalnym o znaczeniu strategicznym, głęboko osadzonym w systemach NATO i Unii Europejskiej, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz silny wzrost gospodarczy.
***
Warsaw Security Forum to doroczna konferencja, w której uczestniczą politycy, eksperci, wojskowi i przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego. Jest poświęcona politycznym i militarnym zagadnieniom bezpieczeństwa. Organizatorem WSF jest Fundacja Pułaskiego. Partnerami strategicznymi są NATO i BBN, a patronat nad konferencją objęła m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, MSZ oraz resorty przedsiębiorczości, infrastruktury i cyfryzacji.