Szkolenie w Siłach Zbrojnych RP

Szkolenie w Siłach Zbrojnych RP

4 zdjęć w galerii
Priorytetem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego są nowoczesne, wysoce mobilne siły zbrojne, gotowe do natychmiastowego podjęcia działań i zwycięstwa w wielodomenowej operacji połączonej.
Aby zapewnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym wspierać społeczeństwo, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej musi być odpowiednio przygotowany system szkolenia.

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przeprowadził konferencję poświęconą kwestii szkolenia w Siłach Zbrojnych RP, podczas której omówiono aspekty dynamicznie zmieniającego się środowiska operacyjnego.

Dyskusja oraz jej implikacje są niezbędne do właściwego budowania zdolności szkoleniowych, a w konsekwencji przygotowania jednostek do realizacji zadań w uwarunkowaniach nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD).

W trakcie szkolenia określono główne kierunki doskonalenia systemu szkolenia wojsk oraz kształcenia zawodowego.

Istotną częścią spotkania była także praca w podgrupach, gdzie przeprowadzono szeroką debatę na temat proponowanych zmian w procesie przygotowania i prowadzenia treningów i ćwiczeń, adekwatnie do potrzeb zmieniającego się środowiska operacyjnego.

Aby stymulować proces szkolenia dowódcy zachęcani są do nieszablonowego wykorzystania ćwiczących jednostek oraz zapewnienia pełnego realizmu ćwiczeń, nierzadko z dala od macierzystych garnizonów.
Jedną z istotniejszych kwestii, dyskutowanych podczas konferencji było przygotowanie do intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych. Są one integralną częścią systemu bezpieczeństwa państwa, a ich wyszkolenie przekłada się bezpośrednio na efektywność prowadzonych przez siły zbrojne działań.

Rozmawiano także na temat wykorzystania zasobów szkoleniowych, w tym trenażerów i symulatorów, jako nowatorskich środków wsparcia szkolenia. Różnorodność scenariuszy oraz realizm współdziałania podczas realizacji zadań na symulatorach, a także możliwość szybkiej oceny efektywności zgrania zespołu pozwala osiągnąć maksymalizację efektu przy minimalizacji środków na szkolenie.