None

Zmiana przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA

12 zdjęć w galerii
Na zaproszenie sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA.
Dotychczasowy przewodniczący, generał Joseph F. Dunford, który zakończył zawodową służbę wojskową, przekazał swoje obowiązki generałowi Markowi Milley’owi.

Uroczystość odbyła się w obecności Prezydenta USA Donalda Trumpa, Sekretarza Obrony dr. Marka T. Espera oraz wielu zagranicznych gości, w tym szefów sztabów i obrony państw NATO.

Prezydent Trump podziękował generałowi Dunfordowi za jego długoletnią, oddaną służbę, zaś obejmującemu obowiązki przewodniczącemu życzył wielu sukcesów i wytrwałości na nowym, niezwykle odpowiedzialnym stanowisku.

Generał Mark Milley, zwracając się do szefów sztabów, zaproszonych na uroczystość podkreślił, że ich liczna obecność pokazuje znaczenie wspólnego bezpieczeństwa i wspólnych wartości. Dodał, że nie może się doczekać współpracy z nimi wszystkimi, aby zapewnić wspólne, zbiorowe bezpieczeństwo.

Generał Andrzejczak osobiście podziękował generałowi Dunfordowi za współpracę, zaś nowemu przewodniczącemu, generałowi Milley’owi pogratulował objęcia stanowiska.

Szef Sztabu Generalnego WP rozmawiał także z Sekretarzem Obrony Stanów Zjednoczonych Markiem Esperem.