None

Dowódca JFC Brunssum w Sztabie Generalnym

8 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Łukasz Kermel
Zaangażowanie wojska polskiego w operacje i inicjatywy NATO było jednym z tematów spotkania gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka z generałem Erhardem Bühlerem, dowódcą Sojuszniczego Dowództwa Sił Połączonych (JFC) w Brunssum w Holandii.
W poniedziałek (9.09), w rozmowach dwustronnych w Sztabie Generalnym WP udział wzięli także zastępca szefa SGWP gen. dyw. Krzysztof Król oraz zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tadeusz Mikutel.

Szef SGWP podczas spotkania z generałem Bühlerem omówił kwestie związane z obecnością wojsk sojuszniczych na terytorium Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO i podziękował za zaangażowanie dowództwa w osiągnięcie pełnej gotowości stacjonujących w naszym kraju wojsk sojuszniczych.

Podczas spotkania dokonano także oceny bezpieczeństwa w regionie oraz dyskutowano na temat procesu adaptacji struktury dowództw NATO.

***

Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO (the Allied Joint Force Command, JFC) w Brunssum jest jednym z dwóch natowskich dowództw operacyjnych w Europie. Drugie tego typu dowództwo mieści się w Neapolu we Włoszech.
JFC Brunssum zaangażowane jest w planowanie operacyjne postanowień Artykułu 5 Sojuszu, misję ISAF w Afganistanie, Baltic Air Policing oraz Siły Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Force, NRF). W Brunssum pracuje na co dzień półtora tysiąca żołnierzy i pracowników cywilnych reprezentujących kraje Sojuszu, Partnerstwa dla Pokoju i lokalną społeczność.