Obradował Komitet Wojskowy NATO

Pierwsze w tym roku spotkanie szefów obrony państw Sojuszu odbyło się w dniach 12-13 stycznia.
Nowa koncepcja strategiczna NATO, wyzwania, którym musi sprostać oraz zagrożenie ze strony Rosji – to najważniejsze tematy omawiane podczas dwudniowych obrad. Uczestniczył w nich generał Rajmund T. Andrzejczak.

W spotkaniu Komitetu Wojskowego NATO uczestniczyli także generał Philippe Lavigne, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji (Supreme Allied Commander Transformation) i generał Tod Wolters, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Supreme Allied Commander Europe - SACEUR).

Otwierając obrady przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer podkreślił, że NATO znajduje się w kluczowym momencie dla wspólnego bezpieczeństwa.

Poinformował, że przed zbliżającym się posiedzeniem ministerialnym i nadchodzącym szczytem NATO szefowie obrony mają do wypracowania wiele rekomendacji dla Rady Północnoatlantyckiej. Chodzi tu przede wszystkim o takie tematy jak nowa koncepcja strategiczna Sojuszu, polityka odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego oraz wyzwania w dziedzinie cyberprzestrzeni.

Jak podkreślił adm. Rob Bauer sukces w środowisku operacyjnym będzie zależał od tego, kto i jakimi informacjami będzie dysponował oraz jak je wykorzysta.

„W NATO doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań i możliwości oferowanych przez erę cyfrową i jesteśmy aktywnie zaangażowani w cyfrową transformację naszych sposobów pracy, naszego sprzętu i zasobów ludzkich. Musimy teraz przełożyć te możliwości na rzeczywiste procesy, które pozwolą nam lepiej wspierać naszych dowódców na morzu, na lądzie, w powietrzu oraz tych, którzy pracują w domenie cybernetycznej i kosmicznej – wyjaśnił admirał Bauer.

„Nasza siła jako Sojuszu leży nie tylko w naszej spójności i zdecydowaniu, ale także w zdolności do wspólnego przygotowania się na przyszłość i na to, co nieoczekiwane” – podkreślił przewodniczący KW NATO.

Tematem spotkania była także nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu oraz polityka odstraszania i obrony obszaru euroatlantyckiego.

Omówiono również natowską koncepcję działań bojowych Warfighting Capstone, która koncentruje się na przyszłości NATO.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od spotkania szefów obrony z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, który przedstawił swoje priorytety i perspektywy dotyczące sytuacji bezpieczeństwa. Przybliżył uczestnikom spotkania szczegóły dotyczące pierwszej od dwóch lat sesji NATO-Rosja, w której uczestniczyli także przedstawiciele państw członkowskich Sojuszu.

„Obrady nie były łatwe, ale to świadczy o tym, jak były ważne” – podkreślił Jens Stoltenberg. Dodał, że rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa Ukrainy, a także samej Europy.

„Różnice nie będą łatwe do przełamania, ale pozytywne jest to, że obie strony zasiadły przy jednym stole, by zająć się tymi tematami. Przez ostatnie dwa lata nie było to możliwe” – zaznaczył.

Kolejna sesja poświęcona była aktualnemu, globalnemu środowisku bezpieczeństwa oraz polityce odstraszania i obrony NATO.

„Będziemy nadal poprawiać gotowość naszych sił oraz wzmacniać i modernizować strukturę sił NATO w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb” – powiedział admirał Bauer.

Tego dnia odbyła się również sesja z partnerami Sojuszu z Ukrainy i Gruzji.

„Oba państwa stanęły wobec niezwykle trudnej sytuacji. Nie tylko muszą dbać o swoje bezpieczeństwo, lecz także przeprowadzają reformy społeczne i gospodarcze” – powiedział adm. Bauer.

„Potwierdziliśmy dziś nasze poparcie dla ich integralności terytorialnej i suwerenności” – dodał przewodniczący KW NATO.

Podsumowując dwudniowe obrady admirał Rob Bauer wskazał obszary zagrożeń, z którymi obecnie mierzy się NATO. Wymienił między innymi ekspansję gospodarczą i militarną Chin, liczne ataki hybrydowe i cybernetyczne na infrastrukturę krytyczną państw Sojuszu, pojawienie się nowych technologii, m.in. międzykontynentalnych pocisków balistycznych, zmiany klimatyczne, a także terroryzm oraz zagrożenie ze strony Rosji.

„Wszystko to wpływa na nasze bezpieczeństwo. Żadne z państw nie mogłoby im stawić czoła w pojedynkę, ale my w NATO nie jesteśmy sami. Reprezentujemy 30 narodów” – podkreślił przewodniczący KW NATO.

Było to pierwsze spotkanie szefów obrony Komitetu Wojskowego w 2022 roku. Drugie zaplanowano na maj w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, a kolejne odbędzie się jeszcze w tym roku w państwie członkowskim Sojuszu.