Siły Stabilizacyjne NATO SFOR

Autor zdjęcia: MON

SFOR BiH

Polegli:
 
1. st. szer. Piotr BIAŁY, zm. 25.VII.2002.
 
***
 
Siły Stabilizacyjne SFOR rozmieszczone zostały na terenie Bośni 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia operacji „Wspólna Straż”.
 
Miała ona zapobiec wznowieniu aktywności wojennej i wprowadzić w życie wojskowe aspekty porozumienia z Dayton (układ pokojowy wynegocjowany w listopadzie 1995 r. kończący wojnę w Bośni). Siły Stabilizacyjne zmieniły oddziały IFOR. Działania operacji pozostawały w zgodności z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych o wymuszaniu pokoju (peace enforcement). Siły Stabilizacyjne liczyły w różnych okresach od 30 000 do 19 000 żołnierzy.
 
Także Polska po zakończeniu działania IFOR, została zaproszona do udziału w Siłach Stabilizacyjnych SFOR. Polski kontyngent o liczebności około 500 żołnierzy wykonywał zadania mandatowe w ramach NORDPOLBDE. Od 5 stycznia 2000 r. po restrukturyzacji Sił Stabilizacyjnych powstała w miejsce Brygady Nordycko – Polskiej Nordycko – Polska Grupa Bojowa (NPGB) podporządkowana dowódcy Międzynarodowej Dywizji Północ MND(N).
 
Polskie oddziały w ramach NPGB realizowały następujące zadania operacyjne:
 • patrolowanie przydzielonego rejonu odpowiedzialności;
 • nadzorowanie działalności militarnej byłych stron konfliktu;
 • monitorowanie szkolenia;
 • monitorowanie przemieszczenia sprzętu;
 • inspekcja składów broni i amunicji;
 • nadzorowanie nad rozminowania terenu,
 • monitorowanie procesu powrotu ludności cywilnej do miejsc zamieszkania;
 • ochrona obozu i stacji przekaźnikowej CIGANISTA;
 • pełnienie dyżurów bojowych w ramach dywizyjnej Grupy Szybkiego Reagowania oraz Grupy Szybkiego Reagowania NPGB;
 • niszczenie uzbrojenia;
 • budowa i rekonstrukcja dróg i mostów w rejonie odpowiedzialności.
Z dniem 1 stycznia 2003 r. rozpoczął działalność Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizacyjnych w Republice Bośni i Hercegowiny w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej (PKW SFOR – WGB) będącej w podporządkowaniu operacyjnym Międzynarodowej Brygady – „Północ” – MNB (N). Stan osobowy PKW SFOR – WGB liczył 285 żołnierzy.
 
Zadaniem głównym (podobnie jak NPGB) było monitorowanie wykonywania wojskowej części porozumienia z Dayton, w tym szczególnie zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w rejonach powrotów. W czerwcu 2004 r. na szczycie w Stambule NATO podjęło decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w BiH siłom Unii Europejskiej (EUFOR), które oficjalnie przejęły od NATO misję w dniu 2 grudnia 2004 r.
 
Państwa uczestniczące: Albania, Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Malezja, Maroko, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja , Turcja, USA, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.
 
czas trwania: w ramach Operation Joint Guard 21 grudnia 1996 – 19 czerwca 1998, w ramach Operation Joint Forge 20 czerwca 1998 r. – 2 grudnia 2006r.