Saber Strike

To szkolenie odbywające się co dwa lata, które przygotowuje sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne i zaspokajania własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa poprzez poprawę bezpieczeństwa granic i przeciwdziałanie zagrożeniom. Saber Strike odbędzie się 24 kwietnia-13 maja i regularnie odbywa się w Estonii, na Łotwie i Litwie.
  • Saber Strike podkreśla elastyczność sił lądowych i powietrznych w celu szybkiego reagowania na kryzysy, umożliwiając odpowiednią obecność tam, gdzie jest to potrzebne, kiedy jest to potrzebne.
  • Udział w międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Saber Strike, poprawia relacje pomiędzy żołnierzami i całymi jednostkami, poprawia ogólną koordynację z sojusznikami i wojskami partnerskimi w czasach kryzysu.
  • Saber Strike promuje stabilność i bezpieczeństwo w regionie, jednocześnie wzmacniając zdolności partnerów i wzmacniając zaufanie.