Polski Kontyngent Wojskowy KOŚCIUSZKO

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 lit. a w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396 oraz z 2022 r. poz. 655), na wniosek Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowił o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Morskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego − Grupa 1 (Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1).

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Polski Kontyngent Wojskowy Kościuszko będzie prowadził działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi i monitorowania ruchu morskiego na akwenie Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Norweskiego, Morza Śródziemnego oraz we wschodniej części Oceanu Atlantyckiego.

Główne zadania polskiej misji będą obejmowały:
  • obronę żeglugi sojuszniczej przed okrętami nawodnymi, podwodnymi i lotnictwem;
  • ochronę wyznaczonych rejonów i portów, budowanie świadomości operacyjnej przez patrolowanie szlaków oraz prezentację obecności, jedności i determinacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
  • eskortowanie cywilnych jednostek sojuszniczych poza obszar działalności operacyjnej;
  • lokalizowanie, identyfikowanie, śledzenie i prowadzenie inspekcji wytypowanych jednostek pływających podejrzanych o prowadzenie działalności związanej z przemytem ludzi, broni oraz towarów.

Trzon kontyngentu tworzy załoga okrętu o liczebności do 230 żołnierzy i pracowników wyposażonych w okręt ORP „Generał Tadeusz KOŚCIUSZKO”. Załoga fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko opuści w środę 4 stycznia 2023 roku macierzysty Port Wojenny Gdynia i dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1).