Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

Możliwości i zasady współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzącymi tzw. klasy wojskowe, określają zapisy Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Powyższe przepisy umożliwiają dowódcom jednostek wojskowych współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczna w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego (zakładki Plany współpracy i Porozumienia o współpracy).

 

Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli klas edukacji dla bezpieczeństwa, w celu nawiązywania przez nich lokalnej współpracy między szkołami, w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, na podstawie dostępnych informacji, opracowana została w 2012 r. Baza Szkół, będąca zestawieniem placówek oświatowych z całej Polski, realizujących innowacyjne programy edukacyjne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzących tzw. klasy wojskowe (zbiór ten został poszerzony również o szkoły prowadzące również  inne klasy mundurowe). Baza jest cyklicznie aktualizowana o kolejne, zgłaszające się szkoły.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 132.

 

Wykaz szkół prowadzących klasy mundurowe.