Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AUMUNDUROWANIE

Ubiory wieczorowe

 

Mundury galowe

 

Mundury wyjściowe
Wojsk Lądowych Sił Powietrznych Marynarki Wojennej

 

Ubiory służbowe

 

Orły i oznaki stopni

 

Wzory oznak korpusów osobowych / grup osobowych specjalności

 

Oznaki specjalistów wojskowych

 

Oznaki szkolne

 

Ubiory polowe

 

Ubiory specjalne

 

Ubiory ćwiczebne

 

Wybrane akty prawne:

Zmiana:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

 

Zmiana:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

 

Zalacznik do Decyzji Nr 22 MON z dnia 21 stycznia 2015 r.