Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

WYKAZ OBLIGATORYJNYCH TEMATÓW DO SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZY REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDMIOTU „KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE” W 2019 ROKU

 

 

I. Dla oficerów:

1.Wybitni polscy dowódcy II wojny światowej – gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba, admirał floty Józef Unrug, gen. dyw. Władysław Anders, gen. bryg. Stanisław Sosabowski, gen. bryg. August Emil Fieldorf ps. „Nil”  – 2 godz.

Razem: 2 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

II. Dla podoficerów zawodowych:

1.80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 r. – 2 godz.

2.Polskie Państwo Podziemne – geneza, organizacja, czyn zbrojny. 75. rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego  – 2 godz.

3.Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – powstanie, organizacja, walki frontowe. 

75. rocznica bitew o Monte Cassino oraz pod Falaise i Arnhem – 2 godz.

4.Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP – zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym – 1 godz.

5.Ogólna ochrona przed skutkami działań zbrojnych, osoby niebędące kombatantami, określenie osób cywilnych i ludności cywilnej, ochrona ludności cywilnej, dobra o charakterze cywilnym, dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej, środki ostrożności w czasie ataku – 2 godz.

6.Męstwo i bohaterstwo w armii. Od historii do współczesności. Prawość żołnierza w służbie i po służbie – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

III. Dla szeregowych zawodowych:

1.80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 r. – 2 godz.

2.Polskie Państwo Podziemne – geneza, organizacja, czyn zbrojny. 75. rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego  – 2 godz.

3.Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – powstanie, organizacja, walki frontowe. 

75. rocznica bitew o Monte Cassino oraz pod Falaise i Arnhem – 2 godz.

4.Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP – zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym – 1 godz.

5.Ogólna ochrona przed skutkami działań zbrojnych, osoby niebędące kombatantami, określenie osób cywilnych i ludności cywilnej, ochrona ludności cywilnej, dobra o charakterze cywilnym, dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej, środki ostrożności w czasie ataku – 2 godz.

6.Męstwo i bohaterstwo w armii. Od historii do współczesności. Prawość żołnierza w służbie i po służbie – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

IV. Dla grup łączonych:

1.80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 r. – 2 godz.

2.Polskie Państwo Podziemne – geneza, organizacja, czyn zbrojny. 75. rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego  – 2 godz.

3.Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – powstanie, organizacja, walki frontowe. 

75. rocznica bitew o Monte Cassino oraz pod Falaise i Arnhem. – 2 godz.

4.Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP – zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym – 1 godz.

5.Ogólna ochrona przed skutkami działań zbrojnych, osoby niebędące kombatantami, określenie osób cywilnych i ludności cywilnej, ochrona ludności cywilnej, dobra o charakterze cywilnym, dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej, środki ostrożności w czasie ataku – 2 godz.

6.Męstwo i bohaterstwo w armii. Od historii do współczesności. Prawość żołnierza w służbie i po służbie – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

 

WYKAZ OBLIGATORYJNYCH TEMATÓW DO SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZY REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDMIOTU „PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA” W 2019 ROKU.

 

 

I.    Dla oficerów:

1.Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

3.Psychologiczne aspekty dowodzenia – budowanie autorytetu dowódcy 

i motywowanie podwładnych – 1 godz.

4.Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 4 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

II.   Dla podoficerów:

1.Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.Zasady noszenia i eksponowania materialnych oznak wyróżnienia – 1 godz.

3.Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

4.Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej –  Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, sytuacje trudne w relacjach służbowych 

i rodzinnych, wypalenie zawodowe, uzależnienia) – 2 godz.

5.Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

III.  Dla szeregowych zawodowych:

1.Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.Zasady noszenia i eksponowania materialnych oznak wyróżnienia – 1 godz.

3.Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

4.Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej –  Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, sytuacje trudne w relacjach służbowych 

i rodzinnych, wypalenie zawodowe, uzależnienia) – 2 godz.

5.Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

IV. Dla grup łączonych:

1.Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.Zasady noszenia i eksponowania materialnych oznak wyróżnienia – 1 godz.

3.Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

4.Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej –  rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, sytuacje trudne w relacjach służbowych 

i rodzinnych, wypalenie zawodowe, uzależnienia) – 2 godz.

5.Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

 

 

WYKAZ OBLIGATORYJNYCH TEMATÓW DO SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZY REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDMIOTU „KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE” W 2019 ROKU

 

 

I. Dla oficerów:

1.    Wybitni polscy dowódcy II wojny światowej – gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba, admirał floty Józef Unrug, gen. dyw. Władysław Anders, gen. bryg. Stanisław Sosabowski, gen. bryg. August Emil Fieldorf ps. „Nil”  – 2 godz.

Razem: 2 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

II. Dla podoficerów zawodowych:

 1. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 r. – 2 godz.
 2. Polskie Państwo Podziemne – geneza, organizacja, czyn zbrojny. 75. rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego  – 2 godz.
 3. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – powstanie, organizacja, walki frontowe.
  75. rocznica bitew o Monte Cassino oraz pod Falaise i Arnhem – 2 godz.
 4. Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP – zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym – 1 godz.
 5. Ogólna ochrona przed skutkami działań zbrojnych, osoby niebędące kombatantami, określenie osób cywilnych i ludności cywilnej, ochrona ludności cywilnej, dobra o charakterze cywilnym, dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej, środki ostrożności w czasie ataku – 2 godz.
 6. Męstwo i bohaterstwo w armii. Od historii do współczesności. Prawość żołnierza w służbie i po służbie – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

III. Dla szeregowych zawodowych:

 1. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 r. – 2 godz.
 2. Polskie Państwo Podziemne – geneza, organizacja, czyn zbrojny. 75. rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego  – 2 godz.
 3. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – powstanie, organizacja, walki frontowe.
  75. rocznica bitew o Monte Cassino oraz pod Falaise i Arnhem – 2 godz.
 4. Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP – zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym – 1 godz.
 5. Ogólna ochrona przed skutkami działań zbrojnych, osoby niebędące kombatantami, określenie osób cywilnych i ludności cywilnej, ochrona ludności cywilnej, dobra o charakterze cywilnym, dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej, środki ostrożności w czasie ataku – 2 godz.
 1. Męstwo i bohaterstwo w armii. Od historii do współczesności. Prawość żołnierza w służbie i po służbie – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

IV. Dla grup łączonych:

 1. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Agresja niemiecka i sowiecka na Polskę w 1939 r. – 2 godz.
 2. Polskie Państwo Podziemne – geneza, organizacja, czyn zbrojny. 75. rocznica Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego  – 2 godz.
 3. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – powstanie, organizacja, walki frontowe.
  75. rocznica bitew o Monte Cassino oraz pod Falaise i Arnhem. – 2 godz.
 4. Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP – zasady zachowania się podczas uroczystości państwowych i wojskowych oraz uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym i religijnym – 1 godz.
 5. Ogólna ochrona przed skutkami działań zbrojnych, osoby niebędące kombatantami, określenie osób cywilnych i ludności cywilnej, ochrona ludności cywilnej, dobra o charakterze cywilnym, dobra niezbędne dla przetrwania ludności cywilnej, środki ostrożności w czasie ataku – 2 godz.
 6. Męstwo i bohaterstwo w armii. Od historii do współczesności. Prawość żołnierza w służbie i po służbie – 1 godz.

Razem: 10 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

WYKAZ OBLIGATORYJNYCH TEMATÓW DO SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ŻOŁNIERZY REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDMIOTU „PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA” W 2019 ROKU.

 

I.    Dla oficerów:

1.    Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.    Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

3.    Psychologiczne aspekty dowodzenia – budowanie autorytetu dowódcy
i motywowanie podwładnych – 1 godz.

4.    Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 4 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

II.   Dla podoficerów:

1.    Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.    Zasady noszenia i eksponowania materialnych oznak wyróżnienia – 1 godz.

3.    Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

4.    Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej –  Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, sytuacje trudne w relacjach służbowych
i rodzinnych, wypalenie zawodowe, uzależnienia) – 2 godz.

5.    Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

III.  Dla szeregowych zawodowych:

1.    Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.    Zasady noszenia i eksponowania materialnych oznak wyróżnienia – 1 godz.

3.    Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

4.    Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej –  Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, sytuacje trudne w relacjach służbowych
i rodzinnych, wypalenie zawodowe, uzależnienia) – 2 godz.

5.    Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.

 

IV. Dla grup łączonych:

1.    Powinności przełożonego i żołnierza starszego stopniem w zakresie kształtowania dyscypliny wojskowej – 1 godz.

2.    Zasady noszenia i eksponowania materialnych oznak wyróżnienia – 1 godz.

3.    Normy zachowania, zasady postępowania oraz polityka przeciwdziałaniu molestowaniu – 1 godz.

4.    Psychologiczne uwarunkowania zawodowej służby wojskowej –  rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom w obszarze funkcjonowania psychologicznego (stres, agresja, sytuacje trudne w relacjach służbowych
i rodzinnych, wypalenie zawodowe, uzależnienia) – 2 godz.

5.    Mobbing – omówienie zjawiska oraz środków zaradczych – 1 godz.

Razem: 6 godz. zajęć obligatoryjnych.