Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ASZKOLENIE PEŁNOMOCNIKÓW DS. WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOBIET W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

6 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie, połączone ze szkoleniem pełnomocników ds. wojskowej służby kobiet.

 

Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej ppłk Beata Targońska przedstawiła rolę i zadania Rady ds. Kobiet oraz nowo powołanych pełnomocników ds. wojskowej służby kobiet. Poinformowała, że Polska 22 października br. przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 -2019. Tym samym dołączyła do grona blisko 80 państw. Dowódca Generalny RSZ - gen. broni Jarosław Mika w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę służby żołnierzy – kobiet w Siłach Zbrojnych. Zmiana, która się dokonuje poprzez zwiększenie liczby kobiet w służbie powoduje, że trzeba zmienić mentalność  środowiska wojskowego, ponieważ mamy dobre i złe przykłady. Podkreślił też, że żołnierza bez względu na płeć powinna cechować wierność do Ojczyzny jak również umiejętność dostosowania się do nakazów i wskazań zawartych w przepisach Regulaminu Ogólnego SZ.

 

Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych - kmdr Wiesław Banaszewski zapoznał uczestników z zasadami funkcjonowania Konwentu Dziekanów jako organu przedstawicielskiego, członkinie Rady  ppłk Edyta Kossowska-Stanuch oraz mjr Anna Ratajek poruszyły kwestię Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych  w szczególności przepisów dotyczących Stosunku żołnierzy do munduru i wyglądu zewnętrznego, mjr Wioleta Wdowczyk – Fedorowska omówiła podstawy prawne funkcjonowania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych, oraz przepisy związane m.in. z rodzicielstwem, macierzyństwem i ojcostwem, opiniowaniem żołnierzy. Koordynator ds. Równego Traktowania – ppłk Agnieszka Gumińska, przeprowadziła szkolenie o przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w relacjach międzyludzkich jak dyskryminacja, molestowanie oraz mobbing.   

 

8 marca szef MON, minister Mariusz Błaszczak, poinformował o wzmocnieniu Rady do spraw Kobiet w Wojsku Polskim. Na mocy decyzji (z 7 marca 2018 r.) powołano pełnomocników ds. kobiet w jednostkach wojskowych od szczebla samodzielnego batalionu.

 

Każdy żołnierz - kobieta, może zwrócić się z pytaniem, czy prośbą o pomoc prawną i zawodową do swojej pełnomocnik, a sprawa trafi do Rady ds. Kobiet. Wszystkie zagadnienia ważne dla żołnierzy - kobiet, są dostępne w broszurach dystrybuowanych przez Radę ds. kobiet „Kobieta – żołnierz – rodzic”, czy informatorze o lobbingu „Czytaj sygnały”.