Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AROK 2015

Styczeń

• Na wniosek Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej, podsekretarz stanu w MON objęła honorowy patronatem Noworoczny Koncert Kolęd, odbywający się w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 11 stycznia 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej - płk. prof. dr hab. inż. Macieja MARSZAŁKA, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności obejmie patronat honorowy nad III Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Organizacja bezpieczeństwa społeczności lokalnych”, organizowaną 13 - 14 stycznia 2015 r., Kielce, http://wbn.aon.edu.pl/

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno - Technologicznego, sekretarz stanu w MON obejmie patronatem honorowym obchody 35. rocznicy powstania Centralnego Biura Konstrukcyjno - Technologicznego, 23 stycznia 2015 r., Ożarów Mazowiecki, http://www.wcbkt.pl/

 

• Na wniosek Ks. Prał. Bractw Matki Bożej Miłosierdzia przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku – Kamiennej, podsekretarz stanu w MON obejmie patronat honorowy nad XVI Wielkim Balem Charytatywnym, organizowanym w dniu 31 stycznia 2015 r. w Skarżysku – Kamiennej

 

• Na wniosek Wiceprezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN”, Inspektor Wojsk Specjalnych – gen. dyw. Piotr PATALONG obejmie patronat honorowy nad III Halowym Turniejem Piłki Nożnej Jednostek Specjalnych, organizowanym w dniach od 31 stycznia br. do 1 lutego 2015 r., Lubliniec, http://www.fundacjaszturman.pl/

 

Luty

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym PLUSIK, podsekretarz stanu w MON obejmie patronat honorowy nad Kostiumowym balem Karnawałowym dla dzieci w wieku 2-7 lat, organizowanym w dniu 8 lutego 2015 r. w Kostomłotach Drugich, http://www.zskostomloty.szkolnastrona.pl/

 

• Na wniosek Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem prezentację monografii dr. Andrzeja Drzycimskiego pt. „Westerplatte”, 11 lutego 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach Pan płk Krzysztof Radwan objął honorowym patronatem sesję naukową oraz konkurs literacki i plastyczny, które poświęcone są upamiętnieniu bohaterskich dokonań „Żołnierzy Wyklętych”, 27 lutego 2015 r., Bytom

 

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, sekretarz stanu w MON obejmie Patronat Honorowy nad ogólnopolskim konkursem pn.: „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”, luty 2015 r., http://www.i3to.wp.mil.pl/pl/1_24.html

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z Lublina, minister obrony narodowej objął honorowy patronat nad czwartą edycją ogólnopolskiego konkursu pn.: „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” organizowanego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych od lutego do kwietnia 2015 r. http://konkurswykleci.pl/

 

Marzec

• Na wniosek Prezesa Zarządu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu, Dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu obejmie patronat honorowy nad Konkursem recytatorskim Poezji Patriotycznej „Od zniewolenia do wolności”, organizowanym w dniu 2 marca 2015 r., Sieradz, http://www.spoleczne.com.pl/

 

• Na wniosek Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, podsekretarz stanu w MON obejmie patronat honorowy nad obchodami upamiętniającymi 96. rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, organizowanych w dniu 6 marca 2015 r. w Rzeszowie, http://www.strzelec.erzeszow.pl/

 

• Na wniosek Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach, podsekretarz stanu w MON objęła honorowym patronatem ogólnopolski konkurs nt.: „Historia i tradycje 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich na tle wydarzeń I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Polski”, 14 marca 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo Wiceprezes rady Ministrów - Minister Obrony Narodowej obejmie patronat honorowy nad Mistrzostwami Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych, organizowanych w dniach 14 - 21 marca 2015 r. w Warszawie, http://www.artbem.pl/

 

• Na wniosek Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, podsekretarz stanu w MON objął patronatem honorowym obchody 25. rocznicy powstania Wojskowej Izby Lekarskiej, 19 marca 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Zastępcy Prokuratora Generalnego - Naczelnego Prokuratora Wojskowego, Minister Obrony Narodowej obejmie patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową pt.: „Katastrofy i wyjaśnienie i ich przyczyn w ujęciu procesowym i kryminalistycznym”, organizowaną dnia 20 marca 2015 r. w Warszawie, http://www.npw.gov.pl/

 

• Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, podsekretarz stanu w MON obejmie patronat honorowy nad IV Międzyszkolnym Turniejem Pocztów Sztandarowych, organizowanym w terminie od 20 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Komendant 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku – Pan płk Andrzej BETA obejmie patronat honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukową – Bezpieczeństwo Zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne pod hasłem: ”Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, organizowaną w dniach 25-27 marca 2015 r. w Giżycku, http://www.wsb.net.pl/

 

• Na wniosek Prezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Dowódca Jednostki Wojskowej GROM Pan płk Piotr Gąstał objął honorowym patronatem uroczystości wmurowania i odsłonięcia tablicy upamiętniającej Cichociemnych Spadochroniarzy AK oraz lotników stacjonujących w 1944 roku w bazie Campo Casale we włoskim Brindisi, 26-27 marca 2015 r., Brindisi

 

• Na wniosek Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 26, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem konkurs piosenki dla najmłodszych, 30 marca 2015 r., Kielce

 

Kwiecień

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Święto Wojskowej Służby Zdrowia, 9 kwietnia 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad Sztafetą Pamięci gen. broni Tadeusza BUKA, organizowaną w dniach 10 – 14 kwietnia 2015 r. na terenie Polski, http://www.34bkpanc.wp.mil.pl/pl/index.html

 

• Na wniosek Prezesa Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem obchody 55-lecia Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, na które składają się m.in. uroczystości rocznicowe w dniu 10 kwietnia 2015 r. oraz liczne przedsięwzięcia organizowane w roku 2015 r.

 

• Na wniosek Wójta Gminy Smyków, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 75. rocznicy pacyfikacji Królewca i Adamowa, 12 kwietnia 2015 r., Smyków

 

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Beata OCZKOWICZ obejmie patronat honorowy nad III edycją konkursu wokalnego „Pojedynek na głosy”, organizowanego w dniu 14 kwietnia 2015 r.

 

• Na wniosek Burmistrza Głuchołaz, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław Karasek, objął honorowy patronat nad XIV edycją Indywidualnych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Szachach, 15-19 kwietnia 2015 r., Pokrzywna

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będzie uczestniczyć w komitecie honorowym obchodów jubileuszowych ruchu stowarzyszeniowego techników i inżynierów, 16 kwietnia 2015, Warszawa

 

• Na wniosek Prezesa Związku Zjednoczonych Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wyraził zgodę na udział w komitecie honorowym XIV Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, 17-18 kwietnia 2015 r., Tarnowskie Góry

 

• Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców Warszawskiego Oddziału Terenowego, Dowódca Garnizonu Warszawa objął honorowy patronat nad międzynarodową akcją krótkofalarską pn.: „Victory Day 70”, 20 kwietnia - 31 maja 2015 r., Warszawa i okolice.

 

• Na wniosek Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej Pan gen. dyw. dr Mirosław ROZMUS obejmie patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową pt.: „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem”, organizowaną w dniach 22 - 23 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu, https://wso.wroc.pl/pl/

 

• Na wniosek Dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Szef Sztabu Generalnego generał Mieczysław Gocuł objął honorowy patronat nad VI edycją Konferencji Łączności pn. „Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych”, 22-23 kwietnia 2015 r., Sieradz

 

• Na wniosek Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego, Minister Obrony Narodowej objął honorowym patronatem V konferencję naukową pn.: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia”, 24 kwietnia 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego „Delta”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem ósmą edycję zawodów w strzelaniu długodystansowym LONGSHOT, 24-26.04.2015 r., Międzyrzecz

 

• Na wniosek Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Estradowego „KONAR”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie Pan płk Dariusz Kuleta objął honorowym patronatem XVI edycję Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego, 25 - 26 kwietnia 2015 r., Pionki k. Radomia

 

Maj

• Na wniosek Prezesa Zarządu Film Media S.A., minister obrony narodowej objął patronatem honorowym film pt.: „Dywizjon 303” w reżyserii Łukasza Palkowskiego

 

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych objął honorowym patronatem jubileuszowe obchody 70. rocznicy powstania Stowarzyszenia 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej, 1-2.05.2015 r., Żary

 

• Na wniosek Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad wydarzeniem pn.: „Majówka pod flagą biało-czerwoną”, 2 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektora Biura Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym piknik pn.: „Majówka Europejska”, 2 maja 2015 r., Włoszczowa

 

• Na wniosek Wojewody Podlaskiego, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski uczestniczy w komitecie honorowym Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta 3 Maja, 2-3 maja 2015 r., Białystok

 

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Szwadronu Honorowego 3. Pułku Szwadronów Mazowieckich, Wiceprezes Rady Ministrów - Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz Siemoniak obejmie patronat honorowy nad Warszawskimi Dniami Kawaleryjskimi, organizowanymi w dniach 4 - 10 maja 2015 r. w Warszawie, http://3szwol.pl/

 

• Na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ gen. broni Marek Tomaszycki objął patronat honorowy nad IV Ogólnopolską Konferencją Naukową pn.: „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, 7 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad konferencją naukową pn.: „Polacy w II wojnie światowej. Doświadczenia i wnioski”, 7 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Plater, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Batłomiejczak objął honorowy patronat nad wieczornicą historyczną, która odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r., w Platerówce z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

 

• Na wniosek Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie objął honorowy patronat nad międzyszkolnym konkursem piosenki patriotycznej pn. „Mam biało-czerwone serce”, 8 maja 2015 r., Chełm

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu „Fundacji Ostoja”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym obchody upamiętniające pobyt 1 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudzie Kościelnej w 1914 roku, 9 maja 2015 r.

 

• Na wniosek Prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo - Handlowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Pan gen. broni Edward GRUSZKA obejmie patronatem honorowym III Targi Logistyki Służb Mundurowych i III Kongres Logistyki Służb Mundurowych, 12-13 maja 2015 r., Łódź, http://www.liph.com.pl/, http://www.targi.lodz.pl/

 

• Na wniosek Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, 13 maja 2015 r., Gdynia

 

• Na wniosek Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad konferencją naukową pn.: „Polska myśl techniczna w II wojnie światowej. W 70. rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie”, 13 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targów Warszawskich S.A. Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad 11. edycją Międzynarodowej Konferencji i Wystawy pn.: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, 14 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie objął honorowy patronat nad V Turniejem Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 14 maja 2015 r., Rzeszów

 

• Na wniosek Komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Pan Maciej JANKOWSKI obejmie patronat honorowy nad XXXII Konferencją Naukowo – Szkoleniową w Klinice Ortopedii i Chirurgiii Urazowej Narządu Ruchu 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, organizowaną w dniach 14-16 maja 2015 r. w Bydgoszczy, http://www.10wsk.mil.pl

 

• Na wniosek Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy, Dowódca Generalny RSZ objął honorowy patronat nad Wielobojem Spadochronowym oraz Wielobojem Desantowym, 14 - 17 maja 2015 r. Tomaszów Mazowiecki

 

• Na wniosek Prezesa Klubu Alpinistycznego „Homohibernatus”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem wyprawę górską pn. „Polish Denali Expedition 2015”, 15 maja - 7 czerwca 2015 r., Alaska http://www.homohibernatus.eu/

 

• Na wniosek Rektora-Komendanta WAT, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad międzynarodową konferencją pn: „International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS”, 18-19 maja 2015 r., Kraków

 

• Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad II edycją Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Człowiek-Technika-Środowiska, 19-20 maja 2015 r., Poznań

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad 10. edycją konkursu „Lex et Patria”, którego jubileuszowa gala odbędzie się 20 maja br. w Warszawie

 

• Na wniosek Wiceprezesa Zarządu Success Point Sp. z o.o. Dowódca Operacyjny RSZ objął patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją pn.: „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”, 20 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Sławomir Kołodziejski, objął honorowy patronat nad V edycją Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Generał Władysław Anders – Wielki Polak XX wieku”, 22 maja 2015 r., Łomża

 

• Na wniosek Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad III Nocą Robotów PIAP. Misja: Bezpieczeństwo, 22 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym II Festiwal Piosenki Inspirującej pn. „Wiecznie Młodzi” o Puchar Wiceministra Obrony Narodowej, 22 maja 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad międzynarodowym spotkaniem dzieci, młodzieży i dorosłych pn.: „InterCamp 2015”, 22-25 maja 2015 r., Nysa. http://intercamp.zhp.pl/

 

• Na wniosek Dyrektora Domu Kultury Śródmieście, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym X Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER, 23-25 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją pn.: „Miejsce i rola podsystemu niemilitarnego w systemie obronnych państwa”, 27 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym I zawody służb mundurowych w biegach, 27 maja 2015 r., Busko Zdrój

 

• Na wniosek Akademii Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu w MON Robert Kupiecki objął patronat honorowy nad międzynarodową konferencją naukową pn.: „Konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku”, 28-29 maja 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Sekretarz Stanu w MON Pan Czesław Mroczek objął honorowym patronatem Mazowiecki Turniej Militarno-Sportowy Klas Mundurowych, 28-30 maja 2015 r., Mińsk Mazowiecki

 

• Na wniosek Kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki objął patronat honorowy nad VIII Konferencją Naukową Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pn.: „Implementacja Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych”, 29 maja 2015 r., Gdańsk

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad IX Międzynarodową Wystawą Air Fair 2015, organizowaną w dniach 29 - 30 maja 2015 r. w Bydgoszczy, http://www.wzl2.mil.pl/

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Oficerów i Podchorążych United Army’s Finest, Dowódca Generalny Rodzajów SZ Pan gen. broni pil. Lech Majewski objął honorowym patronatem przedsięwzięcie pn.: „Noc Mundurów”, 30.05.2015 r., Gdynia

 

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie płk dr inż. Dariusz Sobotka obejmie patronatem honorowym uroczyste obchody 30. rocznicy powołania Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego, 30 maja 2015 r., Lublin

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji „Podziel się Talentem”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym II Wojewódzki Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej pn.: „Patriotyzm jest wśród nas - Wolność znaczy Ojczyzna”, 30 maja 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej, Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad III piknikiem historycznym pn. „Na Berlin! Ostatnie dni II wojny światowej”, organizowanym w dniach 30 - 31 maja 2015 r. w Warszawie

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem przedsięwzięcia organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz rozpoczęcia nowego roku szkolnego, 30 maja i 30 sierpnia 2015 r., Kielce

 

Czerwiec

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym II edycję konkursu pn.: „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

 

• Na wniosek Prezesa Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej w Krakowie, w komitecie honorowym XLII Memoriału mjr. Adama Królikiewicza - Ogólnopolskich Zawodach w Skokach Przez Przeszkody uczestniczyć będzie Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego w Krakowie – gen. bryg. dr Cezary Podlasiński.

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dostawców Na Rzecz Służb Mundurowych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym ogólnopolskiego konkursu pn.: „Lider Bezpieczeństwa Państwa”, którego gala wręczania nagród odbędzie się w czerwcu 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Kuratora Oświaty w Lublinie, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk Piotr Chudzik obejmie patronat honorowym nad I Wojewódzkim Festynem „Bezpieczna szkoła – Bezpieczna lubelszczyzna”, 1 czerwca 2015 r., Lublin

 

• Na wniosek Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 1 czerwca 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym 16. Młodzieżowe Mistrzostwa I. Regionu Międzynarodowego Związku Amatorskiego, 3-9 czerwca 2015 r., Zamość

 

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” , Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej JANKOWSKI weźmie udział w komitecie honorowym obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, organizowanego w dniach 5 - 6 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, http://zpit.pl/

 

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowości, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronatem honorowym V edycję Zlotu Pojazdów Militarnych pn.: „Śląskie Manewry”, 5-7 czerwca 2015 r., Bytom

 

• Na wniosek Małopolskiego Kuratora Oświaty, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowy patronat nad 3. edycją Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, 6-7 czerwca 2015 r., Tarnów

 

• Na wniosek Prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński uczestniczy w komitecie honorowym Mistrzostw Świata Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów, 6-13 czerwca 2015 r., Wrocław

 

• Na wniosek Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym X Jarmark Agroturystyczny, 7 czerwca 2015 r., Tokarnia

 

• Na wniosek Dyrektora Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad XX edycją Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Problemy, rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”, 8-11 czerwca 2015 r., Jachranka

 

• Na wniosek Prezesa Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak obejmie patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”, 10 czerwca 2015 r., Warszawa http://www.wnhis.uksw.edu.pl/node/565

 

• Na wniosek Prodziekana ds. Studenckich i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Szef Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kontradm. Marek KURZYK obejmie patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawy doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu”, organizowaną 11 - 12 czerwca 2015 r., Poznań, http://www.awf.poznan.pl/

 

• Na wniosek Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego pn.: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”, 11-13 czerwca 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Komitetu Głównego Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym VIII Olimpiadę tematyczną "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", 11-13 czerwca 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem uroczyste obchody 20. rocznicy utworzenia Zespołu Szkół nr 55, podczas których odbędzie się gala, prezentacja grupy rekonstrukcji historycznej, koncert, festyn rodzinny oraz spotkania młodzieży z żołnierzami 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 12 czerwca 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Sympatyków II Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad obchodami 96. rocznicy powstania 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, 12 czerwca 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Burmistrza Miasta Gubina, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowym patronatem polsko- niemieckie przedsięwzięcia pn. „54 Wiosny nad Nysą w Gubinie”, 12-14 czerwca 2015 r., Gubin http://www.gubin.pl/

 

• Na wniosek Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad Festiwalem Biegowym, 12-14 czerwca 2015 r.

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesław Święchowicz objął honorowy patronat nad Festiwalem Biegowym, 12-14 czerwca 2015 r., teren województwa świętokrzyskiego (pięć gmin).

 

• Na wniosek Wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Milanówka, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął honorowy patronat nad 8. edycją Biegu Marszałka, 13 czerwca 2015 r., Sulejówek

 

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia im. gen. Sławomira Petelickiego, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Festyn Patriotyczny pn.: „Tobie Ojczyzno”, 13-14 czerwca 2015 r., Warszawa. http://petelicki.org.pl/2015/05/08/13-14-06-2015-r-festyn-patriotyczny-tobie-ojczyzno-jedyne-tego-typu-wydarzenie-w-warszawie/

 

• Na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronatem honorowym VI edycję Zjazdu Chrześcijańskiego im. Gotfryda de Bouillon – Przeglądu grup rekonstrukcyjnych od starożytnego Rzymu do II wojny światowej, 13-14 czerwca 2015 r., Chorzów

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Aeropact Sp. z o.o., Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem Międzynarodowe Pokazy Lotnicze, 13-14 czerwca 2015 r., Poznań – lotnisko Ławica

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął honorowy patronat nad obchodami 100. rocznicy Bitwy pod Rokitną, 13-14 czerwca 2015 r., Starogard Gdański

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr Mirosław Rozmus uczestniczyć będą w komitecie honorowym XIII Międzynarodowej Konferencji pn.: „Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych - mity i rzeczywistość. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”, 16 czerwca 2015 r., Łódź. http://www.centrumbrd.pl/node/400

 

•  Na wniosek Rektora – Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad międzynarodową konferencją naukową pn.: „90 lat Dęblińskiej Szkoły Orląt – historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego”, 18 - 19 czerwca 2015 r., Dęblin

 

• Na wniosek Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym I Śląski Kongres Organizacji Proobronnych i Szkół z klasami o profilu mundurowym, 20 czerwca 2015 r., Katowice

 

• Na wniosek Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Janusz Bronowicz objął patronatem honorowym 7. edycję ogólnopolskiej imprezy militarno-kulturowo-historycznej „Militariada”, 20-21 czerwca 2015 r., Nowa Dęba

 

• Na wniosek Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym konferencję naukową pn.: „Współczesne problemy logistyki lotnictwa. Teoria i praktyka”, 24-25 czerwca 2015 r., Dęblin

 

• Na wniosek Dowódcy Garnizonu Warszawa, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Festiwal Orkiestr Wojskowych, 27-28 czerwca 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Prezydenta Miasta Leszna, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych TP gen. dyw. pil. Jan ŚLIWKA objął honorowy patronat nad IX Piknikiem Szybowcowym pn. „Leszno. Rozwiń Skrzydła!”, 27-28 czerwca 2015 r., Leszno

 

• Na wniosek Wójta Gminy Łukowa, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad obchodami 72. rocznicy bitwy pod Osuchami 28 czerwca 2015 r., gmina Łukowa

 

• Na wniosek Rektora Politechniki Poznańskiej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad konferencją naukowo-techniczną pn.: „Nauka dla obronności”, 29-30 czerwca 2015 r., Poznań

 

Lipiec

• Na wniosek Dyrektora Biura Turystyki Aktywnej „Kompas”, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronat honorowy nad Młodzieżowymi Obozami Militarnymi, Baza Hufca Czechowice-Dziedzice w Podlesicach (lipiec, sierpień 2015 r.)

 

• Na wniosek Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Sławomir Kowalski obejmie patronatem honorowym szkolenie taktyczne pn.: „Combat Alert”, 2-5 lipca 2015 r., Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz

 

• Na wniosek Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad Rajdem Grunwaldzkim 2015, organizowanym w dniach 9 - 13 lipca 2015 r., http://www.zhp.pl/

 

• Na wniosek Burmistrza Węgorzyna, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie objął patronatem honorowym uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego poległych podczas służby dla kraju żołnierzy, 19 lipca 2015 r., Węgorzyno

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ranger Survival Club, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronatem honorowym Zawody Strzeleckie dla Organizacji Proobronnych, 25 lipca 2015 r., Rybnik

 

• Na wniosek przedstawiciela Lądowiska EPKL Lipie, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem Rodzinny Piknik Lotniczy „Niebo dla każdego”, 25-26 lipca 2015 r., Lipie

 

Sierpień

• Na wniosek Prezesa Zarządu Stowarzyszenia KRS „Formoza”, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym ultratriathlon ku pamięci gen. Włodzimierza Potasińskiego, 1-6 sierpnia 2015 r.

 

• Na wniosek Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem obchody 71. rocznicy Operacji Trzeci Most, 2 sierpnia 2015 r. Zabawa

 

• Na wniosek Wójta Gminy Jastków, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Jastkowem, 3 sierpnia 2015 r., Jastków

 

• Na wniosek dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie płk Krzysztof Stachowiak objął honorowym patronatem przedsięwzięcie „Armia Polska we Francji. Pamięć ocalona”, 12-13 sierpnia 2015 r., Szczecin

 

• Na wniosek Burmistrza Gminy Kobylin, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu obejmie patronat honorowy nad XXIV Biegiem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 15 sierpnia 2015 r., Kobylin

 

• Na wniosek Burmistrza Radzymina, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia 2015 r., Radzymin

 

• Na wniosek Starosty Wołomińskiego, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym obchody 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia 2015 r., Ossów

 

• Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk dypl. mgr Andrzej Szczołek objął patronat honorowy nad VI Biegiem Wokół Pasłęckich Murów Obronnych, 15 sierpnia, 2015 r., Pasłęk

 

• Na wniosek Urzędu Miasta Skierniewice, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi płk mgr inż.Wojciech Filkowski objął patronat honorowy nad Miejskimi obchodami Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, 2015 r., Skierniewice

 

• Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Kreckowieckich Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Pan Tomasz SIEMONIAK obejmie patronat honorowy nad XV Mistrzostwami Polski Formacji Kawaleryjskich o Puchar Ministra Obrony Narodowej, organizowanych w ramach uroczystych obchodów 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. – „Cud nad Wisłą”, 15 - 16 sierpnia 2015 r., Ossów pod Wołominem, http://krechowiacy.republika.pl/pages/main.html

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Aeroklubu Włocławskiego, Inspektor Sił Powietrznych DG RSZ gen. dyw. Jan Śliwka uczestniczy w komitecie honorowym XIII Mikrolotowych Mistrzostw Europy, 15-23 sierpnia 2015 r., Lotnisko Kruszyn, Włocławek

 

• Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Witkowie, Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem wydarzenie „Pamięci Skowrona”. 20. rocznica śmierci pilota RAF Dyw. 300 na Zachodzie sierż. pil. Józefa Skowrona, 16 sierpnia 2015 r., Witkowo

 

• Na wniosek Burmistrza Orzysza, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski obejmie patronatem honorowym Piknik Militarno-Wojskowy Orzysz, 19-23 sierpnia 2015 r., Orzysz

 

• Na wniosek Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Pilot Jan Śliwka objął patronat honorowy nad Konferencją Naukowo-Techniczną „Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach”, 21-22 sierpnia, 2015 r., Radom

 

• Na wniosek Burmistrza Bornego Sulinowa, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów „Gąsienice i Podkowy” Borne Sulinowo 2015, 20-23 sierpnia 2015 r., Borne Sulinowo

 

• Na wniosek Dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Inspektor Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Piotr Patalong, objął honorowy patronat nad VI edycją Festynu Komandosa, 21-23 sierpnia 2015 r., Dziwnów

 

• Na wniosek Prezesa Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak będzie uczestniczyć w komitecie honorowym XVII Międzynarodowego Konnego Biegu na Orientację w Terenie im. gen. broni Józefa Hallera, 21-23 sierpnia 2015 r., Małopolska

 

• Na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercia, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan objął patronat honorowy nad obchodami Święta Wojska Polskiego, 22 sierpnia 2015 r., Zawiercie

 

• Na wniosek mł. chor. rez. Sławomira Wiatra, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak objął patronatem honorowym oleśnicki bieg błotny pn.: „Pogrom Wichra”, 28 sierpnia 2015 r., Oleśnica

 

• Na wniosek Prezesa Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak będzie uczestniczyć w komitecie honorowym Lekcji Historii "Na Przedpolu i Polu Bitwy pod Mokrą", 28-30 sierpnia 2015 r., Starokrzepice, Krzepice, Wzgórze Opatowskie, Wilkowiecki, Danków, Lipie, Mokra, Miedźno

 

• Na wniosek dyrektora Aeroklubu Śląskiego w Katowicach, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ gen. dyw. Pilot Jan Śliwka objął patronat honorowy nad Śląskim Air Show, 28-30 sierpnia 2015 r., Katowice

 

Wrzesień

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targi Kielce S.A., Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, 1-4 września 2015 r., Kielce http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

 

• Na wniosek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad Seminarium pt. „Innowacje w służbie obronności – szanse dla start-upów”, 3 września 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,  Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad Rekonstrukcją Historyczną „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzyce”, 5 września 2015 r., Beleń Zagórzyce

 

• Na wniosek wiceprezesa Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Mirosław Różański objął patronat honorowy nad IV Mistrzostwami Polski Jednostek Specjalnych w Piłce Nożnej, 5-6 września 2015 r., Lubliniec

 

• Na wniosek Prezesa Fundacji „Szarża po Krojantami”, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym inscenizację „Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 roku”, 6 września 2015 r., Krojanty

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowym patronatem VI edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych, 7-12 września 2015 r., Warszawa http://www.militaryfilmfestival.pl/

 

• Na wniosek dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,  Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła honorowym patronatem XI Międzynarodową Konferencję pt. Obieg pierwiastków w przyrodzie: BIOAKUMULACJA – TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE, 10-11 września 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek zastępcy dowódcy Jednostki Wojskowej NIL, Inspektor Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. dyw. Piotr Patalong objął honorowym patronatem Marsz „Śladami gen. NILA – od zmierzchu do świtu”, 10-11 września 2015 r., Kraków-Myślenice

 

• Na wniosek Burmistrza Śmigla, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski objął patronatem honorowym Piknik Historyczny pn.: „70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Potyczki na ziemiach Wielkpolski - 1945”, 12-13 września 2015 r., gmina Śmigiel

 

• Na wniosek Dyrektora Lasów Państwowych, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad konferencją „Dla ludzi, dla przyrody – efekty realizacji projektu rekultywacji terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych w Lasach Państwowych”, 16 września 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Starosty Powiatowego w Jędrzejowie, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Uroczystość patriotyczno-religijną w 20. rocznicę nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie imienia gen. Stefana Roweckiego „GROTA”, 16 września 2015 r., Jędrzejów

 

• Na wniosek prezesa Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu płk Mirosław Karasek objął patronat honorowy nad XIII Biegiem Ulicznym Służb Mundurowych, 19 września 2015 r., Głuchołazy

 

• Na wniosek prezesa Mińskiego Towarzystwa Szachowego, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław MROCZEK objął patronat honorowy nad Otwartymi Mistrzostwami Mińska Mazowieckiego w Szachach, 19 września 2015 r., Mińsk Mazowiecki

 

• Na wniosek sekretarza Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy, dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej płk Adam Słodczyk objął patronatem honorowym I Samorządowo-Medialno-Sportowy Dwubój Strzelecki „Strzelanie z Grillowaniem”, 19 września 2015 r., Pogorzała

 

• Na wniosek Burmistrza Gminy Zakroczym, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak uczestniczy w komitecie honorowym obchodów 950. rocznicy założenia miasta Zakroczym, 19-20 września 2015 r., Zakroczym

 

• Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk Tadeusz Krawczyk objął patronatem honorowym IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan Kosakowo 2015, 19-20 września 2015 r., Pierwoszyn

 

• Na wniosek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad uroczystością patriotyczno-religijną w Mikołajowicach, 20 września 2015 r., Mikołajowice

 

• Na wniosek Prezesa Krajowego Koła Weteranów, Ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Sekretarz Stanu w MON Czesław Mroczek objął patronatem honorowym obchody święta 5. Pułku Ułanów Zasławskich w dniu 20 września 2015 r. w Ostrołęce, oraz towarzyszące im przedsięwzięcia odbywające się w 2015 roku pod hasłem: „Tradycje Oręża Polskiego – 5 Pułk Ułanów Zasławskich”

 

• Na wniosek firmy MultiExpo Sp. z o.o., Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki objął patronat honorowy nad Konferencją „Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym”, 24 września 2015 r., Wrocław

 

• Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym, XXXI Powiatowe Targi Pracy w Kielcach „Praca w służbach mundurowych szansą na rozwój”, 24 września 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek prezesa zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Ślubowanie uczniów klas pierwszych mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 25 września 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Instytutu Kościuszki Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął honorowy patronat nad Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2015, 28-29.09.2015 r., Kraków

 

• Na wniosek prezesa Europejskiego Centrum Biznesu Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik objął patronat honorowy nad Ogólnopolskim Szczytem Gospodarczym – Lublin 2015, 28-29 września 2015 r., Lublin

 

• Na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk dypl. Tadeusz Krawczyk objął patronat honorowy nad Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego, 28-30 września 2015 r., Gniew

 

Październik

• Na wniosek Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk Tomasz Szoplik objał honorowy patronat nad VII edycją Szkolnego Biegu Komandosa, 2 października 2015 r., Urle

 

• Na wniosek prezesa Stowarzyszenia ESOX Ekstremalna Przygoda, dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Mecherzyński objął patronatem honorowym Drawski Extrem 500 - Run Extrem 300, 2-4 października 2015 r., Drawsko Pomorskie

 

• Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Grupy Odtwórstwa Historycznego Per Saecula, podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym wydarzenie „Bitwa pod Chocimiem, 3-4 października 2015 r., Wiśnicz

 

• Na wniosek prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”, wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Drugi Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2015”, 5-9 października 2015 r., Żagań

 

• Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad I Ogólnopolskimi Mistrzostwami Klas Wojskowych na Poligonie Drawskim, 5-8 października 2015 r., Drawsko

 

• Na wniosek dziekana Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, cz. p. o.  Rektora - Komendanta Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski objął patronatem honorowym VIII Ogólnopolską Konferencję na temat bezpieczeństwa pt. „Udział nowoczesnych rozwiązań w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski w świetle aktualnych zagrożeń”, 6 października 2015 r., Józefów

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu PCO S.A. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk objał honorowy patronat I Konferencję Optoelektroniczną, 7-8 października 2015 r., Rawa Mazowiecka

 

• Na wniosek prezesa zarządu firmy MT Targi Polska SA, Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad III Targami Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, 7-9 października 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym koncert z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej upamiętniający polsko-czeskie braterstwo broni podczas bitwy o Anglię, 8 października 2015 r., Praga, Republika Czeska

 

• Na wniosek przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski objął patronatem honorowym III Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, 8-10 października 2015 r., Kraków

 

• Na wniosek wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik objął patronatem honorowym Uroczystość posadzenia dębu w ramach Programu Edukacyjnego „Katyń…ocalić od zapomnienia”, 9 października 2015 r., Lublin

 

• Na wniosek prezesa Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Jędrzejowie, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Piknik Militarny, 11 października 2015 r., Jędrzejów

 

• Na wniosek prezesa zarządu Klubu Sportowego „POLANIE” w Pierzchnicy, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Turniej rozgrywek piłkarskich, 12-13 października 2015 r., Pierzchnica

 

• Na wniosek Komendanta Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia gen. bryg. lek. Piotr Dzięgielewski objął patronat honorowy nad IV Międzynarodową Konferencją Naukową pn.: „Epimilitaris 2015 – Zdarzenia masowe”, 13-14 października 2015 r., Ryn

 

• Na wniosek rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad Konferencją Naukową „Społeczeństwo a wojna”, 14-15 października 2015 r., Góra Świętej Anny

 

• Na wniosek komendanta 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym Konferencję Naukowo-Szkoleniową z okazji 30-lecia 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, 14-15 października 2015 r., Bydgoszcz

 

• Na wniosek przewodniczącego Komisji Uczelni Mundurowych, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch objął patronatem honorowym IV Zawody Sportowe Uczelni Mundurowych o Puchar Rektorów, 15-18 października 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym 55. Centralny Zlot Młodzieży PTTK „PALMIRY 2015”, 15-17 października 2015 r., województwo mazowieckie oraz Cmentarz - Mauzoleum w Palmirach

 

• Na wniosek Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Podsekretarz Stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronat honorowy nad Targami INNO-TECH EXPO, 15-16 października 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek prezesa zarządu Fundacji TRIZ Polska, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym konferencję TRIZ Polska Kick-off meeting, 15-16 października 2015 r., Kielce

 

• Na wniosek Prezydenta Miasta Wałbrzycha, wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów, 16-18 października 2015 r. Wałbrzych

 

• Na wniosek Szefa Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych, Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak objął patronat honorowy nad Konferencją nt. „Możliwości zastosowania kompozytów grafenowych w Siłach Zbrojnych RP – C3GARF-2015”, 28 października 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek komendanta hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Starachowicach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Partyzancką Drogę Krzyżową, 28 października 2015 r., Wykus k/Wąchocka

 

Listopad

• Na wniosek komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym Międzynarodową Konferencję „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”, 4-6 listopada 2015 r., Kraków

 

• Na wniosek przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów XXX rocznicy pierwszej transplantacji serca oraz „Lotniczej Akcji Serce”, Inspektor Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka objął patronatem honorowym Obchody XXX rocznicy pierwszej transplantacji serca oraz „Lotniczej Akcji Serce”, 5 listopada 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Targów Warszawskich S.A., Minister Obrony Narodowej objął patronat honorowy nad Międzynarodową Konferencją i Wystawą „Cyber Security – Bezpieczeństwo Ponad Granicami”, 5 listopada 2015 r., Warszawa http://www.cyber.ztw.pl/

 

• Na wniosek Prezesa Zarządu Polskie Agencji Przedsiębiorczości, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk objął patronatem honorowym III Polski Kongres Przedsiębiorczości, 5-6 listopada 2015 r., Łódź http://www.kongres.katowice.pl/

 

• Na wniosek prezesa Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym Warsaw Security Forum, 5-6 listopada 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek prezesa zarządu Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski objął patronatem honorowym Koncert Polskich i Amerykańskich Pieśni Patriotycznych, 6 listopada 2015 r., Katowice

 

• Na wniosek dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Stanisław Czosnek objął patronatem honorowym III Festiwal Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych „Jak długo w sercach naszych”, 7 i 14 listopada 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek Wicewojewody Podlaskiego szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk mgr inż. Jan Górniak objął patronatem honorowym Wojewódzkie Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, 9-14 listopada, 2015 r., Białystok

 

• Na wniosek firmy 3PR Consulting, Tomasz Witkowski, Spółka Jawna, Podsekretarz Stanu w MON Maciej Jankowski objął patronat honorowy nad V Piknikiem Niepodległościowym, 11 listopada 2015 r., Łódź

 

• Na wniosek dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak objął patronatem honorowym XXVII Bieg Niepodległości, 11 listopada 2015 r., Warszawa

 

• Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury ”Perła” w Nowinach, podsekretarz stanu w MON Beata Oczkowicz objęła patronatem honorowym IV Ogólnopolską Akcję „Rozśpiewana Przerwa – Patriotyczne Śpiewanie”, 12 listopada 2015 r., Nowiny

 

• Na wniosek dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk mgr inż. Jan Górniak objął patronatem honorowym V Otwartą Wojewódzką Licealiadę Strzelecką z broni pneumatycznej – „Złota Tarcza”, 17 listopada 2015 r., Białystok

 

 

Grudzień

• Na wniosek rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach płk pil. mgr inż. Grzegorz Ślusarz objął patronatem honorowym IV Konferencję Naukową „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” pod hasłem „Bezpieczeństwo na początku XXI wieku – wyzwania, szanse, zagrożenia”, 2-4 grudnia 2015 r., Gniew

 

• Na wniosek Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki objął patronatem honorowym konferencję „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”, 10 grudnia 2015 r., Katowice