Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ARADA DS. KOBIET

Na podstawie decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej umocniono pozycję Rady ds. Kobiet podporządkowując bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej przewodniczącą Rady w celu umożliwienia szybszego, bezpośredniego reagowania na wszystkie sytuacje wymagające pilnej interwencji w zakresie służby żołnierzy – kobiet. Jednocześnie zwiększony został skład Rady o przedstawicielki Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzja przewiduje powołanie nieetatowych pełnomocników ds. wojskowej służby kobiet w jednostkach wojskowych od szczebla samodzielnego batalionu (równorzędnych).


Kadencja Rady wybranej na podstawie decyzji nr 258 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady ds. Kobiet w resorcie obrony narodowej upływa 31 października 2021 r.


Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 19 z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej Rada ds. Kobiet składa się z 20 członkiń – przedstawicielek Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, uczelni wojskowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.