Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APILOTAŻOWY PROGRAM DLA KLAS MUNDUROWYCH

Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej.
zdjęcie - Pilotażowy program dla klas mundurowych

10 maja 2017 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk przesłał dyrektorom szkół posiadającym w swojej dotychczasowej ofercie edukacyjnej nauczanie w tzw. "klasach mundurowych" list intencyjny, zawierający założenia, cele i harmonogram programu, który finalnie zmierzać będzie do utworzenia  certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych.

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas.

Program pilotażowy, który uruchomiony zostanie 1 września br., będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Kwalifikacji szkół do programu dokonają oficerowie Biura do Spraw Proobronnych na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

WYKAZ SZKÓŁ
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE
DLA KLAS MUNDUROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

***

Pobierz:

>>> PROTOKÓŁ UŻYCZENIA/ODBIORU indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej

>>> PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej

>>> PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

>>> SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ