Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AKURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI KLAS MUNDUROWYCH 25 MARCA – 5 KWIETNIA 2019 R., USTKA

Uprzejmie informujemy, że Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 25 marca – 5 kwietnia 2019 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

 

Głównym celem kursu jest przygotowanie nauczycieli klas mundurowych do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej, co w przekonaniu MON może zwiększyć bezpieczeństwo uczniów klas mundurowych oraz pozwolić na pozwolić na przekazanie im zdobytej przez nauczyciela w trakcie szkolenia wiedzy.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli klas mundurowych. Obowiązuje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona – 24 osoby), przy założeniu, że pierwszeństwo mają osoby, które wzięły udział w szkoleniach instruktorsko-metodycznych dla nauczycieli klas mundurowych, w latach 2015-2018, organizowanych przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa. Zgłoszenia należy składać faksem lub mailem, do 18 marca br., na formularzu do pobrania poniżej. 

 

Uczestnik szkolenia obowiązany jest zabrać ze sobą:

-       kompletny ubiór typu wojskowego (mundur polowy wz. 93 lub podobny),

-       buty (typu wojskowego, traperskiego) pełne na podeszwie
z protektorem, sznurowane powyżej kostki,

-       nakrycie głowy,

-       ubranie treningowe (sportowe),

-       ciepłe okrycie wierzchnie w razie niesprzyjających warunków pogodowych,

-       strój na pływalnię (zajęcia z podejmowania topielca),

-       ubranie na zmianę (sportowe) – na zajęciach istnieje ryzyko pochlapania sztuczną krwią.

-       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych (zajęcia praktyczne, zajęcia na pływalni) lub stosowne oświadczenie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia uczestnikom szkolenia bezpłatnie:

-       zajęcia szkoleniowe,

-       zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia,

-      zakwaterowanie w bazie noclegowej „KADET” – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, w pokojach dwuosobowych, w dniach 24 marca – 5 kwietnia br.,

-       wyżywienie w dniach 25 marca – 5 kwietnia br.,

-       ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,

-       transport w dniu 24 marca br.:

             - ok. godz. 15.15 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;

             - ok. godz. 17.15 z dworca kolejowego w Słupsku do CSMW w Ustce;

-       transport w dniu 5 kwietnia br., na dworzec kolejowy w Słupsku.

 

Koszt wyżywienia w dniu 24 marca br. oraz dojazdu do Ustki lub Słupska i z powrotem do miejsca zamieszkania pokrywa uczestnik.

 

W przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia się zakwalifikowanego uczestnika na szkolenie lub opuszczania zajęć szkoleniowych, uczestnik nie otrzyma zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia. W wyniku zaistnienia ww. sytuacji, Ministerstwo Obrony Narodowej zastrzega sobie także prawo do niezapraszania w przyszłości szkoły, która skierowała uczestnika na szkolenie, do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez MON, a także powiadomienia na piśmie dyrektora placówki, delegującego nauczyciela na szkolenie.

 

Termin stawiennictwa: 24 marca br. w CSMW w Ustce lub w miejscu podstawienia autobusu przy dworcu kolejowym w Słupsku (szczegółowe informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom).

 

Do kontaktów roboczych w tej sprawie wyznaczona została pani Aleksandra Rek z Wydziału Współpracy ze Społeczeństwem DEKiD MON, nr tel. 261 840 132 lub 727 401 270, adres email: arek@mon.gov.pl.

 

Załączniki:

Załącznik 1 - informacje szczegółowe o szkoleniu

Załącznik 2 - formularz zgłoszeniowy

Załacznik 3 - oświadczenie zdrowotne