Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AII EDYCJA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO DLA SZKÓŁ

Biuro do Spraw Proobronnych rozpoczyna kwalifikacje do kolejnej edycji programu pilotażowego dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie od roku szkolnego 2018/19 mogą się zgłaszać do 12 lutego br.

Pilotażowy „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, realizowany od września 2017 roku, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dyrektorów, nauczycieli i uczniów. W jego pierwszej edycji uczestniczy 58 szkół z całej Polski, które w ocenie Biura w pierwszych miesiącach realizacji całego przedsięwzięcia wzorowo współpracują z MON. Dlatego też resort obrony narodowej podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnej edycji pilotażu, która rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.

Program, podobnie jak w I edycji, będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych - zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej -  w formie innowacji pedagogicznej. Powyższe zajęcia odbędą się przy wsparciu jednostek wojskowych, centrów szkolenia  i terenowych organów administracji wojskowej.

 Zgodnie z założeniami, szkoły te – po potwierdzeniu wszystkich wymogów – staną się częścią powiatowej sieci szkół certyfikowanych przez MON. Będą też objęte szerokim wsparciem resortu obrony w obszarach merytorycznym, logistycznym i finansowym. Absolwenci placówek biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe, zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

O przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz ocena Biura do Spraw Proobronnych prowadzona zgodnie z przyjętym w resorcie mechanizmem naboru. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji, a także założeń i przebiegu programu dostępne są na stronie Biura do Spraw Proobronnych: http://bdsp.wp.mil.pl/pl/1_166.html