Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AEDUKACJA OBYWATELSKA

KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE ORAZ PROFILAKTYKA I DYSCYPLINA WOJSKOWA:

 

 1. Program 3-letni Kształcenie Obywatelskie 2016-2018 - Szeregowi zawodowi
 2. Program 3-letni Kształcenie Obywatelskie 2016-2018 - Specjaliści

 

PREZENTACJE:

 

 1. Autorytet dowódcy kultura w dowodzeniu i kierowaniu podwładnymi. Koedukacyjna armia - zagadnienia równości płci w armii. Prezentacja
 2. Miejsce i rola armii w systemie demokratycznym. Zawodowa i kontraktowa służba wojskowa - możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego
 3. Indywidualna odpowiedzialność karna osób fizycznych za zbrodnie międzynarodowego prawa humanitarnego
 4. Wzorce osobowe dowódcy etyka i psychologia w dowodzeniu
 5. Symbolika wojskowa - tradycje i współczesność Wojska Polskiego w procesie wychowania wojskowego Prezentacja

 

WYDARZENIA HISTORYCZNE:

 

 1. 154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
 2. Zbrodnia katyńska - tło polityczno-wojskowe przebieg i następstwa
 3. Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 oraz jej znaczenie w historii tradycji i świadomosci narodowej
 4. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
 5. Bitwa pod Zaborecznem i Różą
 6. 186. rocznica bitwy pod Olszynką Grochowską
 7. 75. rocznica utworzenia 1. Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 8. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Portrety Żołnierzy Wyklętych.
 9. 223. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej
 10. 223. rocznica bitwy pod Racławicami
 11. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
 12. 223. rocznica Insurekcji Warszawskiej
 13. 74. rocznica powstania w Getcie Warszawskim
 14. 208. rocznica bitwy pod Raszynem