Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ADIALOG SPOŁECZNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

DEFINICJA DIALOGU SPOŁECZNEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (MOP):

 

dialog społeczny to wszystkie formy negocjacji, konsultacji bądź po prostu wymiany informacji między reprezentantami rządu, pracodawców i pracobiorców, dotyczące zagadnień z obszaru polityki gospodarczej i społecznej.

 

Dialog społeczny Ministerstwa Obrony Narodowej to całokształt wzajemnych relacji pomiędzy siedmioma organizacjami związkowym reprezentatywnymi na poziomie ponadzakładowym, będącymi partnerem społecznym dla Ministra Obrony Narodowej. Jest procesem wymiany informacji czy stanowisk w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach ważnych dla pracowników resortu obrony narodowej.

 

Do prowadzenia dialogu społecznego w MON, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 175/MON Z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi oraz nieetatowego Zespołu do spraw stosowania w resorcie obrony narodowej ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz art. 63 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej a także imiennym upoważnieniem – upoważniony został Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi p. Wojciech DROBNY (Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych).