Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AOTWARTY KONKURS OFERT NR 07/2019/WD/DEKID

| Autor:

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r., poz. 450, z późn. zm.),


Minister Obrony Narodowej
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia

Rodzaj: działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138)

Sprostowanie do Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert 

 

Załącznik nr 1 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD Regulamin do Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert
Załącznik nr 2 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD
Załącznik nr 3 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD
Załącznik nr 4 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD
Załącznik nr 5 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD
Załącznik nr 6 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD
Załącznik nr 7 do OKO Nr 07_2019_WD_DEKiD Formularz_zgoszenia_organizacji